Informacje prawne

 

Ogólne Warunki Handlowe

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują zawsze w ich aktualnym w chwili zawarcia umowy brzmieniu w rozumieniu § 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego - dop. tłum.) w odniesieniu do wszystkich naszych aktualnych i przyszłych stosunków handlowych z przedsiębiorstwem


General Terms and Conditions Online-Shop

The following General Terms and Conditions will, in the respective version valid at the time the contract is concluded, apply to all Kampmann GmbH's own sales transactions with business entities as defined in Article 13 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – German Civil Code) through its on-line

...

Redakcja

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach, Kampmann GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 128-130, 49811 Lingen (Niemcy)


Ogólna nota o ochronie danych

Nota o ochronie danych: Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą ofertą internetową. Kwestia ochrony Państwa sfery prywatnej ma dla nas duże znaczenie.