Ogólna nota o ochronie danych

 

Nota o ochronie danych

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą ofertą internetową. Kwestia ochrony Państwa sfery prywatnej ma dla nas duże znaczenie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi. Opiera się ona na przepisach europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Administrator danych i prawo do informacji

Administratorem wszystkich gromadzonych danych jest firma

 

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 128-130
49811 Lingen (Niemcy)

 

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat Państwa przechowywanych danych lub do korekty, zablokowania bądź usunięcia takich danych. W razie pytań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem lub użytkowaniem danych osobowych oraz uzyskaniem informacji, dokonaniem korekty, zablokowaniem lub usunięciem danych, a także cofnięciem udzielonych zgód, prosimy zwrócić się do inspektora ochrony danych:

 

Pan Marco Schnieders
E-mail: datenschutz@kampmann.de

 

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Mają Państwo możliwość zapoznania się z naszą ofertą bez konieczności podawania danych osobowych. Zapisujemy wówczas tylko anonimowe dane dostępu takie jak nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, wersja używanej przez Państwa przeglądarki lub nazwy wywołanych przez Państwa plików. Dane te są wykorzystywane tylko do udoskonalenia naszej oferty i nie dają żadnej możliwości identyfikacji Państwa osoby.
Dane osobowe są zbierane przez nas tylko wówczas, gdy udostępnią nam je Państwo dobrowolnie w procesie składania przez Państwa zamówienia na towary lub otwarcia przez Państwa konta klienta, jak również podczas rejestracji w celu subskrypcji naszego biuletynu. Wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane bez Państwa oddzielnej zgody wyłącznie dla potrzeb obsługi i realizacji Państwa zamówienia oraz ew. do własnych celów marketingowych.

 

Udostępnianie danych osobowych
W przypadku zamówienia towarów Państwa dane są przekazywane dalej firmie wysyłkowej, której zlecono dostawę, jeśli jest to konieczne do realizacji dostawy zamówionego materiału zdjęciowego. Dla potrzeb obsługi płatności przekazujemy Państwa dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono obsługę płatności. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie są przekazywane dalej osobom trzecim.

 

Biuletyn
W związku subskrypcją biuletynu wykorzystywany jest tylko adres e-mail lub dobrowolnie przekazane dane dla potrzeb przesłania biuletynu, aż do momentu odwołania przez Państwa subskrypcji. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili.

 

Korzystanie z plików cookie
Na różnych stronach naszej oferty internetowej stosujemy pliki cookie, aby możliwie jak najbardziej uatrakcyjnić użytkowanie witryny przez Państwa oraz umożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcji. Pliki cookie to niewielkie dane tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze. Większość stosowanych przez nas plików cookie jest usuwana z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądania (tzw. pliki sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera podczas Państwa następnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie).

 

 

Przycisk Udostępnij XING
Na tej stronie internetowej umieszczony jest przycisk "Udostępnij XING". Przy wywołaniu tej strony internetowej Państwa przeglądarka nawiązuje krótko połączenie z serwerami firmy XING AG ("XING"), która dostarcza funkcji przycisku "Udostępnij XING" (w szczególności obliczanie / wyświetlanie wartości licznika). Poprzez wywołanie tej strony internetowej XING nie gromadzi żadnych Państwa danych osobowych. W szczególności XING nie zapisuje żadnych adresów IP. Nie jest również dokonywana żadna analiza Państwa postępowania podczas korzystania ze strony internetowej poprzez zastosowanie plików cookie w związku z przyciskiem "Udostępnij XING". Każdorazowo aktualne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z przyciskiem "Udostępnij XING" i informacje uzupełniające mogą Państwo wywołać na następującej stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Funkcje Facebooka
W naszej witrynie internetowej stosowane są wtyczki portalu społecznościowego facebook.com. Operatorem sieci jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Paolo Alto, CA 94304, USA . Wyświetlenie w naszej witrynie strony zawierającej taką wtyczkę powoduje automatyczne ustanowienie połączenia z serwerem Facebooka i wyświetlenie wtyczki przez wyszukiwarkę internetową użytkownika. Jednocześnie do serwera serwisu Facebook przekazywana jest informacja o tym, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Jeżeli użytkownik jest zalogowanym członkiem serwisu Facebook, informacja ta równocześnie zostaje przyporządkowana do jego konta użytkownika na tym portalu. Jeśli użytkownik korzysta aktywnie z oferowanych funkcji plugin (przycisk „Lubię to” lub wstawianie komentarzy), to również i te informacje zostaną przyporządkowane do jego konta użytkownika w serwisie Facebook. Użytkownik może temu zapobiec tylko poprzez wcześniejsze wylogowanie ze swojego konta w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz prawa użytkownika i możliwości ochrony jego prywatności można znaleźć pod wskazówkami dotyczącymi ochrony danych przez serwis Facebook (www.facebook.pl).

 

Przycisk TWITTER
W naszej witrynie internetowej stosowane są funkcje portalu aktualności TWITTER Inc. Operatorem sieci jest Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Jeśli użytkownik korzysta aktywnie z oferowanych funkcji Twittera (przycisk „TWITTER”), to odwiedziny naszych stron przyporządkowane zostaną do jego konta użytkownika w serwisie TWITTER; jednocześnie zostaje umieszczony przez użytkownika odnośnik do naszych stron/treści w serwisie TWITTER. Nie możemy obecnie podać informacji o szczegółowym zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez portal TWITTER. Korzystanie z tej usługi na naszych stronach internetowych odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez portal TWITTER oraz prawa użytkownika i możliwości ochrony jego prywatności można znaleźć pod wskazówkami dotyczącymi ochrony danych przez serwis TWITTER (http://twitter.com/privacy).

 

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A., („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie będących plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Klienta i umożliwiającymi analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie (wraz z adresem IP Klienta), przesyłane i zapisywane są z reguły na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na naszej stronie internetowej, Google dokona skrócenia adresu IP Klienta w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach-sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje zebrane informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez Klienta, sporządzania raportów na temat aktywności Klienta w ramach tej witryny oraz do świadczenia innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. W razie potrzeby Google będzie przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli działanie takie przewidziane jest przepisami ustawowymi lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP Klienta z innymi danymi Google. Instalowanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Korzystając z niniejszej strony internetowej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej opisanego celu. Poza tym Klient może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie funkcji plugin przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem. Mając na uwadze toczącą się dyskusję na temat zastosowania narzędzi analitycznych z pełnym adresem IP, chcemy podkreślić, że niniejsza witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP przetwarzane są wyłącznie w postaci skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia danych do konkretnych osób.

 

Usługi (re)marketingowe Google

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesów dotyczących analizy, optymalizacji i eksploatacji gospodarczej naszej oferty internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie „usługi marketingowe Google”) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

 

Firma Google posiada certyfikat zgodny z Umową o ochronie prywatności, dzięki czemu gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Usługi marketingowe Google pozwalają nam na ukierunkowane wyświetlanie na naszej stronie internetowej ogłoszeń reklamowych, tak by prezentować użytkownikom jedynie te ogłoszenia, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeżeli użytkownikowi wyświetlane są np. ogłoszenia dotyczące produktów, którymi interesował się on na innych stronach internetowych, wówczas mówimy o „remarketingu”. W tym celu podczas wywoływania naszej i innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio uruchamia swój kod, w efekcie czego następuje integracja tzw. tagów (re)marketingowych (niewidoczne grafiki lub kody, zwane także „pikselami”) z witryną internetową. Przy ich pomocy na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie mogą być stosowane inne, porównywalne technologie). Pliki cookies mogą być umieszczane przez różne domeny, m.in. przez google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym odnotowuje się, jakie strony internetowe wyszukiwał, jakimi treściami interesował się i jakie oferty klikał użytkownik. Ponadto w pliku zapisywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron przekierowujących, godziny odwiedzin, a także dalsze informacje dotyczące korzystania z oferty internetowej. Zapisywany jest także adres IP użytkownika, przy czym w ramach usług Google Analytics informujemy, że w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego adresy IP są skracane; w wyjątkowych przypadkach adresy IP są w całości przekazywane do jednego z serwerów Google w USA i tam skracane. Adresy IP nie będą łączone z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google. Wyżej wymienione informacje mogą być przez Google łączone także z tego typu informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeżeli użytkownik odwiedza potem inne strony internetowe, wówczas możliwe jest prezentowanie mu dopasowanych do niego ogłoszeń zgodnych z jego zainteresowaniami.

 

Dane użytkowników przetwarzane są w ramach usług marketingowych Google z wykorzystaniem pseudonimizacji. Oznacza to, że Google zapisuje i przetwarza np. nie nazwisko lub adres e-mail użytkownika, ale – w oparciu o dane z pliku cookie – przetwarza odpowiednie dane w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Czyli, z punktu widzenia Google, dostosowywanie ogłoszeń i zarządzanie nimi odbywa się nie w odniesieniu do konkretnej, zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, przy czym to, kim jest ten ostatni, nie ma znaczenia. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik wyraźnie udzielił Google zgody na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Gromadzone przez usługi marketingowe Google dane dotyczące użytkownika przekazywane są Google; przechowuje się je na serwerach Google w USA.

 

Do wykorzystywanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. internetowy program promocyjny „Google AdWords”. W przypadku Google Ad, każdy z klientów AdWords otrzymuje inny plik zwany „Conversion-Cookie”. Dzięki temu nie jest możliwe śledzenie ciasteczek poprzez witryny internetowe klientów Adwords. Informacje zebrane przy pomocy ciasteczek o służą do tworzenia statystyk konwersji przekierowań dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na monitoring przekierowań (conversion tracking). Klienci Adwords uzyskują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę podlegającą monitoringowi przekierowań. Nie otrzymują oni jednak informacji pozwalających na osobistą identyfikację użytkowników.

 

Ponadto korzystamy z usługi „Google Tag Manager” w celu integracji usług analitycznych i marketingowych Google z naszymi stronami internetowymi oraz zarządzania nimi.
Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych do celów marketingowych przez Google dostępne są na umożliwiającej przeglądanie stronie:https://www.google.com/policies/technologies/ads, natomiast Oświadczenie Google o ochronie danych osobowych dostępne jest pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy.

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na oparte na zainteresowaniach reklamy w ramach usług marketingowych Google, mogą Państwo skorzystać z udostępnionych przez Google możliwości w zakresie ustawień i rezygnacji (Opt-Out): http://www.google.com/ads/preferences.