Polityka ekspansji Kampmann GmbH trwa

Już w 1982 firma Kampmann GmbH odważyła się przeskoczyć ocean i od tamtej pory działa tam w sprzedaży. W styczniu 2016 roku została założona nowa spółka zależna – Kampmann Heating, Cooling, Ventilation Ltd. z siedzibą w Vancouver. Nowa baza w Kanadzie ma pozwolić na szybszą i bardziej bezpośrednią obsługę klientów z Ameryki Północnej.

Flaga Kanady na maszcie

Wachlarz produktów dostosowany do potrzeb

Na potrzeby sprzedaży w Kanadzie i USA opracowana została zgodna ze specyfiką rynku strategia produktowa. Zakłada ona, że asortyment będzie obejmował zarówno znane od lat i sprawdzone produkty z obszaru podłogowych kanałów grzewczych, kratek ozdobnych i wysokowydajnych grzejników lub konwektorów, jak i zupełnie nieznane wcześniej innowacje produktowe.

Wykorzystanie TTIP jako szansy

W gospodarce światowej Unia Europejska i Stany Zjednoczone negocjują obecnie Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), które stanowi porozumienie o wolnym handlu i ochronie inwestycji. Niektóre aspekty porozumienia są przedmiotem gorących sporów, natomiast głównym celem TTIP jest pobudzenie wzrostu gospodarczego. Kampmann GmbH porozumienie o wolnym handlu traktuje zarówno jako wyzwanie, jak i szansę w sektorze eksportu. Pomimo konkurencji Kampmann chce wykorzystać dostęp do rynku Ameryki Północnej i wypracowywać sobie na nim coraz lepszą pozycję. Również na tym rynku celem firmy jest oferowanie klientom sprawdzonej jakości Kampmann.