Łącznie 14 000 urządzeń do chłodzenia powietrzem obiegowym dla statków wycieczkowych stoczni Meyer Werft

Firma Kampmann GmbH otrzymała wielomilionowe zamówienie od przedsiębiorstwa MAC Hamburg GmbH. MAC Hamburg jest dostawcą systemów klimatyzacji dla obszarów inżynierii, gospodarki materiałowej, montażu i przekazywania do eksploatacji we wszystkich stoczniach Grupy Meyer Werften. Podpisana 4 sierpnia 2016 roku umowa obejmuje wyposażenie czterech statków wycieczkowych z opcją dołączenia do nich kolejnych statków – to projekt, który przyniesie korzyści nie tylko zainteresowanym przedsiębiorstwom, ale także całemu regionowi Emsland.

Udana współpraca

Hendrik Kampmann i Andre Gebken ściskają sobie symbolicznie dłonie przy podpisaniu umowy, pozostali czterej mężczyźni uśmiechają się do aparatu

Wraz z podpisaniem umowy w siedzibie firmy Kampmann GmbH w Lingen kończy się intensywna faza projektu, w której Kampmann i MAC Hamburg z powodzeniem dostosowały się do siebie. Rozpoczyna się faza realizacji, w trakcie której Kampmann dostarczy prawie 14 000 urządzeń do chłodzenia powietrzem obiegowym dla pierwszych czterech statków dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa żeglugowego, z których każdy będzie posiadał około 3500 kabin dla załogi i pasażerów.

Szczególne wymagania w transporcie morskim

„Największym wyzwaniem przy tworzeniu urządzeń do chłodzenia powietrzem obiegowym było spełnienie międzynarodowych wytycznych dotyczących transportu morskiego” – opisują proces Martin Giese (Head of International Hotel Development) i Sascha Klimansky, techniczny kierownik projektu i product manager w firmie Kampmann. „Konieczne było przeniesienie naszej wiedzy w zakresie klimatyzacji pokojów hotelowych na kabiny z bardzo zróżnicowanymi wymaganiami dotyczącymi warunków zewnętrznych, obciążeń wewnętrznych i temperatury. Pomogło nam w tym przede wszystkim własne Centrum Badań i Rozwoju. Cieszy nas, że intensywna faza projektu zakończyła się sukcesem” – mówi Giese.

Kompetencje z regionu gospodarczego Emsland

Hendrik Kampmann, dyrektor zarządzający Kampmann GmbH, oraz Andre Gebken, dyrektor zarządzający MAC Hamburg GmbH, bardzo pozytywnie oceniają współpracę: „Firma Kampmann wykonała bardzo przekonującą pracę. Wspólnie cieszymy się, że będziemy mogli zademonstrować wydajność i sprawność urządzeń podczas eksploatacji oraz w kontekście koncepcji klimatyzacji na statkach”.

Dostawa urządzeń dla pierwszego statku rozpocznie się w lipcu 2017 roku. Silnie zakorzeniona w regionie firma Kampmann nie tylko zapewnia miejsca pracy, ale również po raz kolejny dowodzi technologicznych i gospodarczych kompetencji powiatu Emsland.