Tutaj zebraliśmy odpowiedzi na najpilniejsze pytania związane z techniką klimatyzacji i wentylacji.

                       

Dlaczego instalacje klimatyzacji budynków są wspominane w dyskusji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa?

W zakładach rozbioru przemysłu mięsnego odkryto, że technika chłodzenia jest katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa, a ważną rolę w sytuacji podczas wydarzenia w Heinsbergu miała instalacja wentylacyjna. Należy jednak wyjaśnić, że z reguły prawidłowo eksploatowane instalacje klimatyzacji budynków nie stanowią zagrożenia, ponieważ wymagane jest w nich doprowadzenie świeżego powietrza.

Dlaczego świeże powietrze jest takie ważne?

Doprowadzenie świeżego powietrza zmniejsza stężenie wirusa w pomieszczeniach, ponieważ zużyte powietrze jest z nich usuwane i zastępowane odpowiednio przygotowanym i filtrowanym powietrzem. W obecnych czasach należy jak najbardziej zwiększyć udział świeżego powietrza w instalacjach wentylacyjnych. Pomocna może być również wentylacja za pomocą okien.

Dlaczego ma znaczenie cyrkulacja powietrza?

Wartość cyrkulacji podaje, ile razy na godzinę zawarte w pomieszczeniu powietrze zostaje technicznie przygotowane. Wysoka cyrkulacja powietrza (w zakładach rozbioru 20 do 30 razy na godzinę) wytwarza silne zawirowania powietrza, przez co wirusy stale znajdują się w ruchu. Jednak w klimatyzacji pomieszczeń biurowych i pomieszczeń hotelowych często występuje cyrkulacja jedynie dwa razy na godzinę. Ruch powietrza jest na tyle słaby, że wirusy opadają na powierzchnie i tam szybko obumierają.

Czy można wyposażyć instalacje klimatyzacyjne w filtry wirusów?

Doposażenie nie jest wskazane, ponieważ wystarczająco dokładne filtry (HEPA) zbyt silnie wpływają na wydajność instalacji. Zasadniczo godne polecenia jest oczyszczanie powietrza w pomieszczeniu za pomocą dodatkowego urządzenia, działającego niezależnie od techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Może to być np. oczyszczacz powietrza KA-520. Tylko w ten sposób możliwe jest rozsądne połączenie filtra HEPA i jednostki wentylatora. I tylko tak można używać drogich filtrów wyłącznie, gdy są potrzebne.

Czy nadal można korzystać z urządzeń powietrza obiegowego do klimatyzacji pomieszczeń?

Nadal można korzystać z urządzeń powietrza obiegowego, takich jak nagrzewnice powietrza, Fan Coils, kasety sufitowe lub podłogowe kanały grzewcze. W niewielkim stopniu zwiększają one cyrkulację powietrza, zatem wirusy nadal odkładają się i obumierają tak samo, jak przy wyłączonych urządzeniach. Instalacje te nie transportują również powietrza na dłuższych odcinkach, zwłaszcza nie między pomieszczeniami (lub sekcjami hal). Dlatego ich użycie nie stwarza zagrożenia.

Stowarzyszenie Fachverband Gebäude-Klima e.V. informuje, że urządzenia powietrza obiegowego, takie jak konwektory wentylatorowe, urządzenia powietrza wtórnego itd., „zgodnie z przeznaczeniem działają jedynie w obrębie pojedynczej jednostki użytkowej. Nie przenoszą one powietrza do innych jednostek użytkowych i dlatego są niekrytyczne.” (Żródło: Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den Randbedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie 24.04.2020, wersja 2)