Klimat na świecie zmienia się – efektywność energetyczna stanowi ważny czynnik zmniejszania emisji CO2

„Genau mein Klima” – moje klimaty. To właśnie motto firmy Kampmann. Odnosi się ono do indywidualnego poczucia komfortu, który z pomocą naszych produktów tworzymy we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach. Aby tak było i tak pozostało, każdego dnia pracujemy w naszym Centrum Badań i Rozwoju (CBR), nieustannie optymalizując nasze urządzenia i opracowując nowe produkty. Pracownicy CBR są więc ostatecznie klimatologami.

Termin „klimatolog” oznacza oczywiście coś innego. A my nie chcemy być na tyle zarozumiali, aby porównywać cenionych pracowników naszego CBR z klimatologami, którzy starają się zrozumieć skalę globalnego ocieplenia. Niezwykle złożony klimat na świecie niewątpliwie ulega zmianom, a człowiek ma w tym swój znaczący udział. Skutki zmian klimatycznych trudno jest oszacować. Pewne jest, że będą one miały poważne konsekwencje – nawet przy dość umiarkowanym wzroście temperatury o dwa stopnie Celsjusza (politycy na szczycie G8 w L’Aquili w 2009 r. ustalili, że przeciętne temperatury nie powinny wzrastać bardziej niż o 2 stopnie), zwiększanie się poziomu morza nie zostanie zatrzymane. Zniszczeniu uległyby siedliska i obszary kulturowe, takie jak małe wyspy lub osady położone w pobliżu Arktyki. Badania zlecone przez Bank Światowy w 2012 roku zakładają wzrost o cztery stopnie. Taki scenariusz miałby katastrofalne skutki – nawet dla dużych uprzemysłowionych krajów. Zdecydowana większość naukowców jest zgodna, że za globalne ocieplenie odpowiedzialne są uwalniane przez ludzi gazy cieplarniane, przede wszystkim dwutlenek węgla (CO2), który jest wytwarzany głównie podczas spalania paliw kopalnych.

Akty prawne, takie jak federalne rozporządzenie o oszczędzaniu energii (EnEV) i dyrektywa w sprawie ekoprojektu (EcoDesign) stanowią środki polityczne mające na celu utrzymanie granicy 2 stopni. Nawet bowiem jeśli w kwestii transformacji energetycznej Niemcy są na dobrej drodze, to paliwa kopalne nadal stanowią dużą część naszego koszyka energetycznego. W tym miejscu spotykają się „klimatolodzy” firmy Kampmann i badacze klimatu na świecie: głównym celem CBR w Lingen jest bowiem zwiększanie efektywności energetycznej, a tym samym redukcja emisji CO2.

Centrum Badań i Rozwoju nie jest oczywiście instytucją, której zadaniem jest zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Centrum działa przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych – nie ma co do tego wątpliwości. Firma Kampmann jest jednak świadoma odpowiedzialności, która spoczywa na niej w związku z wytwarzaniem produktów związanych z energią. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę techniczną i pozycję lidera w dziedzinie innowacyjności również po to, aby sprostać wiodącej roli, jaką Europa, a w szczególności Niemcy, odgrywają w kwestii ochrony klimatu. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy nowe wymogi dyrektywy w sprawie ekoprojektu i cieszymy się, że możemy nazywać CBR naszym własnym laboratorium, które pozwala nam wiarygodnie udowadniać efektywność energetyczną naszych produktów i przede wszystkim ulepszać ją. Jeśli bowiem „Moje klimaty” dotyczą domu, biura i miejsca pracy, to „Nasze klimaty” powinny dotyczyć całego świata.

Widok z zewnątrz na Centrum Badań i Rozwoju w Lingen

Centrum Badań i Rozwoju
Idealne warunki, by otrzymać rzetelne wyniki testów. W laboratoriach nie tylko optymalizujemy i projektujemy – wszystkie urządzenia są tutaj testowane pod kątem zgodności z odpowiednimi normami i dyrektywami. Aby uzyskać wiążące parametry, na których można oprzeć swoje obliczenia.

Laboratorium przepływu powietrza w Centrum Badań i Rozwoju Kampmann w Lingen

Laboratorium pomiaru przepływu powietrza w pomieszczeniach
Do realistycznej symulacji klimatyzacji pomieszczeń: ściany, podłogi i sufit można ogrzewać lub chłodzić niezależnie od siebie. Można także symulować cechy struktury budowlanej. W efekcie otrzymuje się szczegółowe informacje na temat przepływu powietrza i komfortu termicznego.

Laboratorium wielofunkcyjne Centrum Badań i Rozwoju Kampmann w Lingen

Laboratorium wielofunkcyjne
Sercem laboratorium wielofunkcyjnego jest komora testowa do znormalizowanych pomiarów charakterystyk wentylatorów i oporu, a także filtrów, przepustnic i kanałów. Dwa symulatory klimatyczne dostarczają do tego celu klimatyzowane powietrze w ilości nawet do 14 000 m³/h.

Laboratorium pomiarów akustycznych w Centrum Badań i Rozwoju Kampmann w Lingen

Laboratorium pomiaru dźwięku
Ćśśś! 30 cm betonu, 40 cm wełny mineralnej i szklanej oraz głębokie na 45 cm kliny pochłaniające sprawiają, że w laboratorium pomiarów akustycznych panuje absolutna cisza. Takie warunki w pomieszczeniu są konieczne do pomiarów niezwykle cichych urządzeń firmy Kampmann.