Myślenie długofalowe zamiast doraźnych i kosztownych wynajmów

Nagrzewnice budowlane Kampmann zapewniają niezbędne ciepło na placu budowy. Ten wodny system niesie ze sobą wiele zalet dla pracujących tam fachowców, kierowników budowy i właścicieli budynków. Rozważając wybór pomiędzy wynajmowaniem urządzeń grzewczych a jednorazową inwestycją, należy wziąć pod uwagę szybką amortyzację zakupionych nagrzewnic budowlanych. W tym artykule zawarto przykładową kalkulację obrazową.

Dlaczego nagrzewnice powietrza mają sens?

Kiedy konieczne jest ogrzanie miejsca budowy, a ogrzewanie centralne jest dopiero instalowane i/lub powierzchnie grzejne nie są jeszcze gotowe do użytku, trzeba zastanowić się nad wyborem odpowiedniego systemu. Dostępne są zasadniczo trzy możliwości:

  • grzejniki elektryczne
  • opalane bezpośrednio generatory ciepła
  • nagrzewnice budowlane/nagrzewnice powietrza

Grzejniki elektryczne są często gotowe do podłączenia, a przez to łatwe i uniwersalne w zastosowaniu. Dość szybko osiągają jednak granice swojej wydajności. Należy pamiętać, że maksymalna moc grzewcza zawsze odpowiada co najmniej elektrycznej mocy przyłączowej. Przykładowo, przy mocy grzewczej wynoszącej 5000 watów zawsze wymagane będzie odpowiednio wydajniejsze przyłącze do sieci. To z kolei zwiększa wymagania względem zabezpieczenia elektrycznego. Typowe przyłącze domowe 230 V nie jest zazwyczaj przystosowane do takich obciążeń. W przypadku dużych placów budowy potrzebna jest zatem znacznie wydajniejsza sieć elektryczna, aby możliwe było wystarczające ogrzewanie.

Opalane bezpośrednio generatory ciepła wytwarzają ciepło poprzez spalanie gazu. Dużą wadą, lub raczej punktem krytycznym, jest w tym przypadku konieczność odprowadzania powstających gazów spalinowych. Kompletny system musi też przejść odbiór techniczny, co zwiększa nakład związanej z nim pracy. Z tego względu urządzenia te stosowane są rzadko.

Decyzja pracy z wodnym systemem staje się więc oczywista. Z technicznego punktu widzenia, jest to bardzo korzystne w realizacji rozwiązanie do ogrzewania (dużych) placów budowy. Słabe strony opisanych wcześniej systemów stają się mocnymi stronami ogrzewania wodnego. Przyjrzyjmy się więc bliżej jego zaletom.

Jak działa system wodny?

W przypadku systemów wodnych należy rozróżnić pomiędzy wytwarzaniem ciepła a przenoszeniem ciepła.

Nagrzewnice budowlane

Ciepło może być wytwarzane przez zamontowaną już instalację kotłową lub ogrzewanie centralne. W zależności od fazy budowy jest jednak mało prawdopodobne, że takie źródła ciepła są już dostępne. Zazwyczaj alternatywne rozwiązanie oferuje przenośny generator ciepła.

Ciepło jest wówczas generowane przeważnie poprzez ogrzewanie olejowe. Urządzenia te wyposażone są w zbiorniki oleju i dostarczają ciepłą wodę. Za pośrednictwem systemu wodnego, tzn. poprzez przewody elastyczne – zazwyczaj połączone szybkozłączkami – ciepła woda zostaje doprowadzona do budynku i do nagrzewnic budowlanych. Tam ciepło oddawane jest do pomieszczenia przez konwektor i wentylator.

Także wodną nagrzewnicę budowlaną Kampmann można podłączyć do istniejącego lub przenośnego systemu ogrzewania wody, co umożliwia jej dostarczanie niezbędnego ciepła i utrzymywanie temperatury w zakresie wymaganym przez wiele materiałów budowlanych. Za jej sprawą osoby odpowiedzialne za budowę mogą ze spokojem myśleć o chłodnych dniach. Bez względu na temperatury na zewnątrz prace budowlane mogą postępować, niezależnie od tego, czy urządzenie jest używane do ogrzewania w stanie surowym, czy do osuszania.

Po co wynajmować, skoro można kupić?

W przetargach często uwzględniane są już koszty odpowiedniego ogrzewania budowy. Oferenci korzystają więc na szybkiej amortyzacji zakupionych nagrzewnic budowlanych, optymalnie w czasie sezonu grzewczego na placu budowy. Na przestrzeni całego sezonu grzewczego klienci wykorzystujący nagrzewnice budowlane Kampmann zauważają korzyści ekonomiczne w porównaniu do wynajmowania przenośnych nagrzewnic. Przewagę zakupu nad wynajmem można dobrze zobrazować przez prostą kalkulację rentowności.Dlaczego wynajmować, skoro można kupić?

Rachunek porównawczy

Porównane zostały koszty wynajmu nagrzewnicy na ciepłą wodę oraz zakupu porównywalnej pod względem technicznym nagrzewnicy budowlanej Kampmann. Ceny zostały zestawione na podstawie powszechnie dostępnych aplikacji internetowych do wynajmu urządzeń grzewczych i/lub standardowych warunków rabatu dotyczących zakupu nagrzewnic budowlanych Kampmann. Jako okres eksploatacji przyjęto 4 miesiące = 120 dni kalendarzowych (od 1.11. do 28.02.). Zapotrzebowanie ustalono na 10 nagrzewnic budowlanych. W rachunku nie uwzględniono kosztów wynajmu przenośnej centrali grzewczej, tzn. wytwarzania ciepła, które są jednakowe w przypadku obu wariantów.

Koszty inwestycji w nagrzewnicę budowlaną Kampmann:
995 € x 10 urządzeń= 9 950 €

Cena wynajmu na 4 miesiące:
1 949 € x 10 urządzeń= 19 490 €

  

Poza szybką amortyzacją, kupujący mają możliwość ponownego wykorzystania nagrzewnic do kolejnego projektu lub ich sprzedaży. Już po 61 dniach zakup zwraca się względem wynajmu. Po tym okresie cena wynajmu wynosi już 10 050 €.

  

Właściwości nagrzewnic powietrza

Niezależnie od tego, czy konieczne jest ogrzewanie placu budowy, suszenie wylewek lub ogrzewanie hal i namiotów: nagrzewnice budowlane Kampmann są wyjątkowo wszechstronne i nadają się do różnych zastosowań dzięki mocy grzewczej wynoszącej nawet 50 kW na urządzenie.

Zalety dla kupujących

  • brak konieczności przerywania prac budowlanych ze względu na zbyt niską temperaturę
  • ogrzewane, osuszone i pozbawione lodu miejsca zastosowania
  • terminowa realizacja prac budowlanych
  • wyższe bezpieczeństwo niż w przypadku zastosowania promienników elektrycznych i gazowych
  • niskie koszty paliwa w porównaniu z opalanymi bezpośrednio źródłami ciepła

W naszym programie obliczeniowym możesz skonfigurować odpowiednie dla siebie nagrzewnice budowlane, standardowo wyposażone w wydajne energetycznie wentylatory EC.

Oblicz teraz

Zastosowanie nagrzewnic budowlanych jest także korzystne dla budynków. Wykorzystywane w procesie budowy materiały, takie jak beton, wylewka lub tynk, zawierają dużo wody, która musi się ulotnić. Źle osuszony budynek w stanie surowym wpływa na izolację termiczną budynku i opóźnia dalszą budowę. Nagrzewnice budowlane Kampmann zapewniają ciągłość prac budowlanych i przyjemne temperatury podczas zimowych dni na placu budowy.