Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Katherm QK nano
Ogrzewanie

Podłogowy kanał grzewczy z konwekcją za pomocą wentylatorów poprzecznych EC.

Katherm QK nano
Państwa korzyści:
 • Ekstremalnie zredukowane wymiary

 • Niezwykle ciche i wydajne

 • Nowatorskie, filigranowe kratki FineLine

najmocniejsze argumenty

 • Najmniejsze wymiary przy wysokości kanału już od 70 mm i szerokości kanału już od 165 mm zapewniają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
 • Do każdej kratki FineLine pasująca krawędź ramy zapewniająca doskonały wygląd
 • Regulacja 24 V, do wyboru elektromechaniczna lub system regulacji KaControl
 • Integracja z siecią KaControl lub systemami automatyzacji budynku, takimi jak KNX, Modbus czy LON

technika

 • Efektywne ekranowanie zimnego powietrza przed powierzchniami okiennymi
 • Super cichy wentylator EC zapewniający równomierny przepływ powietrza przez konwektor, co gwarantuje dużą moc cieplną przy niskiej emisji hałasu
 • Unikalny wysokowydajny konwektor zoptymalizowany pod kątem przepływu powietrza i oddawania ciepła
 • Zabezpieczenie przed przekręceniem przyłącza ogrzewania zapobiega uszkodzeniom konwektora podczas montażu zaworów; zestawy zaworowe dostępne opcjonalnie w ofercie akcesoriów

obszary zastosowania / montażu

 • Obszary budynków wszelkiego rodzaju,
 • w których przestrzeń dla rozwiązań podpodłogowych jest ograniczona i w których wymagane jest efektywne ogrzewanie pomieszczenia i ekranowanie zimnego powietrza
 • Idealne dla budynków mieszkalnych, biurowych jak i budynków administracyjnych oraz hoteli
 • Idealne do montażu przed powierzchniami okiennymi sięgającymi do podłogi

... co jeszcze warto wiedzieć

Opis

Połączenie technologii EC systemu KaControl zapewnia maksymalną wydajność energetyczną, ponieważ płynna regulacja prędkości obrotowej technologii KaControl umożliwia optymalne wykorzystanie zalet wentylatora EC w pracy instalacji.

 

Jednocześnie zależna od zapotrzebowania, niskoobrotowa klimatyzacja pomieszczeń przy użyciu regulacji KaControl jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach i budynkach hotelowych. Obniżenie prędkości obrotowej, a tym samym wydajności powietrznej wentylatorów, jest niezwykle istotne dla akustyki.

 

Urządzenia Katherm QK nano firmy Kampmann z regulacją KaControl są fabrycznie kompletnie okablowane i wyposażone we wszystkie podzespoły elektryczne. Wysokowydajny parametryzowany mikroprocesor obsługuje wszystkie niezbędne funkcje. Tym samym każde urządzenie Katherm QK nano posiada własną „inteligencję” i może być eksploatowane w grupach w sieciach t-Lan lub CANbus firmy Kampmann.

 

Urządzenia KaControl Katherm QK nano można doposażyć we wtykane złącza komunikacyjne do pracy regulacyjnej w poszczególnych pomieszczeniach lub do podłączenia do nadrzędnych układów sterujących. Tym samym każde urządzenie podstawowe potencjalnie nadaje się do integracji w techniczną sieć systemu automatyzacji budynku. 

Funkcje

 • wysterowywanie wentylatorów do systemów 2- i 4-rurowych
 • rejestracja temperatury za pomocą urządzenia KaController lub zewnętrznego czujnika pomieszczenia
 • automatyczna, płynna regulacja prędkości obrotowej w zależności od temperatury pomieszczenia
 • ustawianie maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora potencjometrem na płytce sterującej
 • ciche wysterowywanie wentylatora za pomocą przekaźników elektronicznych
 • analiza usterek silnika, alarm kondensatu
 • funkcja ochrony pomieszczenia przed mrozem poprzez nadzór temperatury pomieszczenia w każdym stanie eksploatacyjnym pod kątem wartości granicznej 8°C
 • funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem w przypadku zainstalowania opcjonalnego kontaktowego czujnika temperatury
 • wysterowywanie za pomocą sygnału 0-10 V zewnętrznego systemu automatyzacji budynków
 • połączenie z systemami automatyzacji budynków za pomocą opcjonalnych kart interfejsu (BACnet, Modbus)
   

Konstrukcja systemu

Do jednego urządzenia KaController poprzez 2-żyłowy przewód magistrali można podłączyć strefy regulacyjne z maksymalnie 6 urządzeniami Katherm QK nano.

 

Do jednego urządzenia KaController poprzez złącze CANbus można podłączyć strefy regulacyjne z maksymalnie 30 urządzeniami Katherm QK nano.

Cenniki
Price List 2019pobrać jako.pdf, 15,42 MB
Katalogi techniczne
Katherm QK // QK nano podłogowe kanały grzewczepobrać jako.pdf, 11,53 MB
Prospekty/ulotki
Spezial Katherm QK nano podłogowe kanały grzewcze, optymalizacja ekranupobrać jako.pdf, 1,43 MB
Instrukcja montażu
Katherm QK nano podłogowe kanały grzewczepobrać jako.pdf, 10,58 MB
Deklaracja zgodnosci/Certyfikaty
Data sheet ErP regulation 2016-2281 Katherm QK nanopobrać jako.pdf, 74,89 KB
Deklaracja zgodnosci CE podłogowe kanały grzewcze Kathermpobrać jako.pdf, 840,35 KB
Dane BIM (Building Information Modeling)
Dane BIMpobrać jakoPobierz
Dane techniczne

Tabela ta jest krótkim przeglądem danych technicznych. Szukasz dokładniejszych informacji o produkcie i danych technicznych? Proszę skorzystać z katalogu technicznego. Konfigurator produktu i program obliczeniowy pomoże Ci znaleźć prawidłowy produkt, żeby zakończyć projektowanie.


Akcesoria regulacyjne KaControl, powietrze obiegowe

KaController

Pokojowy panel obsługi do montażu ściennego, z wbudowanym czujnikiem temperatury pomieszczenia (tylko do wyposażenia regulacyjnego - C1)
Instrukcja montażu: i384_kacontroller_pl.pdf
Instrukcja montażu: i385_kurz_kacontroller_pl.pdf

Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196003210001

Cena katalogowa:
174,00 € plus 23% VAT

Czujnik temperatury pomieszczenia

do montażu ściennego, IP30, natynkowy, kolor biały RAL 9010
Czy miejsce montażu KaControllera nadaje się do pomiaru temperatury? - Jeżeli miejsce jest nieodpowiednie, np. za zasłoną, to należy dla każdej grupy wybrać czujnik temperatury pomieszczenia KaControl!
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196003250110

Cena katalogowa:
46,00 € plus 23% VAT

Kontaktowy czujnik rurowy

do rejestracji temperatury czynnika, z taśmą mocującą, długość kabla 3 m, do przełączania w tryb ogrzewania/chłodzenia

Czy istnieje ryzyko zamarznięcia, np. poprzez wnikanie zimnego powietrza? - Jeżeli tak, należy dla każdego urządzenia wybrać rurowy czujnik kontaktowy KaControl!
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196003250115

Cena katalogowa:
44,00 € plus 23% VAT

Szeregowa karta CANbus

do zwiększenia liczby urządzeń przy regulacji jednoobwodowej do 30, potrzebna jedna na każde urządzenie
zwiększenie długości przewodu od pierwszego do ostatniego urządzenia z 30 m do maks. 500 m
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196003260301

Cena katalogowa:
95,00 € plus 23% VAT

Szeregowa karta Modbus

konieczna dla każdego urządzenia do podłączenia do panelu KaControl lub lokalnych sieci Modbus
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196003260101

Cena katalogowa:
91,00 € plus 23% VAT
Elektromechaniczne akcesoria regulacyjne 24 V

Regulator elektroniczny KaControl

wersji 24 V, do montażu zewnętrznego poza kanałem podłogowym
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196003231131

Cena katalogowa:
375,00 € plus 23% VAT

Zasilacz

230 V AC/24 V, do montażu zewnętrznego poza kanałem podłogowym
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196901241593

Cena katalogowa:
44,00 € plus 23% VAT

Termostat zegarowy

24 V, ogrzewanie / chłodzenie w systemie 2-rurowym, podtynkowy, bezstopniowy, z menu obsługi na LCD i programem czasowym, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie poprzez zewnętrzny styk bezpotencjałowy (napięcie bezpieczne), możliwość podłączenia maks. 5 urządzeń
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
196000030456

Cena katalogowa:
282,00 € plus 23% VAT
Akcesoria przyłączeniowe

Armatura przyłączeniowa

zawiera 2 śrubunki odcinające montowane na powrocie i pasujący element dystansowy, do stosowania urządzenia Katherm QK nano przy centralnym rozdzielaczu obwodu grzewczego
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
194000442101

Cena katalogowa:
38,00 € plus 23% VAT
Termostaty

Termostat pokojowy

z ustawieniem ilości obrotów, w płaskiej obudowie natynkowej, kolor biały, z termicznym sprzężeniem, do płynnego, ustawienie temperatury pomieszczenia i ilości obrotów za pomocą pokręteł
Termostat pokojowy do bezstopniowego wysterowania równoległego:
- maks. 10 Katherm QK
- maks. 10 Katherm QK nano
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
194000342924

Cena katalogowa:
85,00 € plus 23% VAT
Zestawy zaworów

Zestaw zaworów

zawiera zawór termostatyczny z nastawą wstępną, siłownik 24 V, 1 śrubunek odcinający montowany na powrocie i pasujący element dystansowy
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
194000442100

Cena katalogowa:
112,00 € plus 23% VAT
Osłony montażowe

Osłona montażowa

z drewna do ochrony w czasie budowy, zakładana fabrycznie, kratki dostarczane w oddzielnych opakowaniach
Teksty przetargowe do pobrania (.rtf)
Nr artykułu:
194000101916

Cena katalogowa:
10,00 € / m
plus 23% VAT