Przyznanie europejskiego patentu dla kurtyny powietrznej ProtecTor

Kampmann otrzymał oficjalną ochronę patentową.

Europejski Urząd Patentowy przyznał europejski patent dla kurtyny ProtecTor. Po zgłoszeniu przeprowadzono konieczne sprawdzenie wymagań patentowych, a następnie udzielono oficjalnej ochrony patentowej.

 

Wydajna technika tandemowa

Szczególną cechą kurtyny powietrznej ProtecTor jest sposób prowadzenia powietrza. Kurtyna ProtecTor ma dwie umieszczone obok siebie dysze nawiewne wiążące strumień powietrza, tak aby zapewnić jego kierunkowy wylot i zapobiec nieefektywnym zawirowaniom powietrza. Nieogrzewany strumień wstępny działa jako strumień wspierający i przy zmianie obrotów wentylatorów samoczynnie dostosowuje się do strumienia powietrza kurtyny ciepłego powietrza.

 

Podgrzane powietrze nie może „przerwać” kurtyny wstępnej ani ulatywać na zewnątrz. Kurtyna wstępna ma większą prędkość przepływu niż kurtyna ciepłego powietrza, ponieważ nie jest prowadzona przez wymiennik ciepła, jak ma to miejsce w konwencjonalnych systemach. Kurtyna wstępna działa zatem jako strumień wspierający, zapewniając stabilność strumienia powietrza i większą głębokość wnikania.

 

Wysoki potencjał oszczędności energii

Wyjątkowa konstrukcja kurtyny powietrznej ProtecTor umożliwia zmniejszenie wymaganego nakładu energii cieplnej przy takim samym efekcie ochronnym i pozwala uzyskać nawet 38-procentową oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami.

 

Zalety urządzeń ProtecTor

  • ochrona przed wnikaniem zimnego lub gorącego powietrza przez duże bramy halowe
  • strumień wspierający, który stabilizuje strumień powietrza i zapewnia większą głębokość wnikania
  • oszczędność energii do 38 % w porównaniu z konwencjonalnymi systemami

 

Tu znajdziesz więcej informacji o naszej kurtynie ProtecTor

 

Pokaż szczegółowe dane produktu