Kierownik sprzedaży Kampmann w Polsce z tytułem doktora

Maciej Danielak doktoryzuje się jako specjalista ds. jakości powietrza w pomieszczeniach

Maciej Danielak, kierownik sprzedaży Kampmann w Polsce, może się teraz pochwalić tytułem doktora nauk technicznych. Jego analiza naukowa dotycząca wpływu VOC (Volatile Organic Compounds, czyli lotnych związków organicznych) z materiałów budowlanych na jakość powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie pozwoliła mu osiągnąć swój ważny osobisty cel.

 

Berlin – Lingen - Łęczyca

Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i zdobyciu pierwszej praktyki zawodowej Maciej Danielak został pracownikiem naukowym w Instytucie im. Hermanna Rietschela na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Tam powstała część doświadczalna jego doktoratu; następnie od kwietnia 2009 pisał część analityczną jako stażysta w Kampmann GmbH w Lingen. Po powrocie do Polski – gdzie w międzyczasie został dyrektorem tutejszego działu sprzedaży Kampmann – w ciągu niezliczonych weekendów tłumaczył i uzupełniał swoją dysertację. Od lutego 2011 r. zaczął intensywnie przygotowywać się do egzaminow na Politechnice Warszawskiej, które teraz szczęśliwie ma już za sobą.

 

Raczej specjalista niż sprzedawca

Jak twierdzi Maciej Danielak, tytuł doktora sprawia, że inwestorzy i klienci widzą w nim raczej specjalistę niż sprzedawcę. Do jego renomy przyczyniają się też liczne publikacje naukowe w prasie specjalistycznej.

 

Następny cel: MBA

Na ścieżce akademickiej Maciej Danielak chce poprzestać na tytule doktora. Swój głód wiedzy zaspokajać będzie jednak dalej na studiach zaocznych MBA w dziedzinie sprzedaży lub zarządzania budynkiem. Życzymy mu wiele sukcesów!