Wentylacja z funkcją chłodzenia

Artykuł w magazynie „Inżynier Budownictwa”

Aby system wentylacyjny był energooszczędny należy wykorzystywać naturalne zjawiska fizyczne, niewymagające dostarczania energii zewnętrznej: odzysk energii (ciepła/chłodu), chłodzenie adiabatyczne z odparowania wody, naturalne przewietrzanie (free-cooling).

 

Tutaj znajdziecie Państwo artykuł

 

www.inzynierbudownictwa.pl/files/Klimatyzacja_dodatek.pdf