Woda jako czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy H2O

Ideę zrównoważonego rozwoju Kampmann GmbH realizuje poprzez zastosowanie czynników chłodniczych o niskim potencjale efektu cieplarnianego. Ekologiczne klimatyzowanie budynków umożliwia przede wszystkim stosowanie wody jako
nośnika energii. Global Warming Potential (GWP (1)) wody (H2O) wynosi 0, ma więc
ona nieporównywalnie niski efekt cieplarniany. Ponadto woda w przeciwieństwie do innych „naturalnych” czynników chłodniczych nie jest ani toksyczna, ani łatwo zapalna.

 

Klimatyzacja budynków, w których nośnikiem energii chłodniczej jest woda, niesie ogromne korzyści w zestawieniu z popularnymi systemami rurowymi z parowaniem bezpośrednim i dużą ilością czynnika chłodniczego.

 

Zalety

 

 

(1) GWP określa współczynnik, o który gaz emitowany do atmosfery, na przykład uwolniony czynnik chłodniczy, zwiększa naturalny efekt cieplarniany w porównaniu z tą samą masą CO2 (pomiar ekwiwalentu CO2; GWP cząsteczki CO2 = 1)