Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Miejsce montażu i sposób rozmieszczenia systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych w znacznym stopniu zależą od wymiarów i wyposażenia budynku. Przygotowujemy dla Państwa plany wykonawcze i warianty połączeń, aby ułatwić i zoptymalizować planowanie.

W sektorze przemysłowym rozmiar i wyposażenie budynków stanowią często nie lada wyzwanie, jeśli chodzi o rozmieszczenie instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych. Oprócz rozdziału ciepła i prowadzenia powietrza także planowanie ułożenia przewodów elektrycznych i hydraulicznych oraz kanałów powietrznych wiąże się z dużymi nakładami i wysokimi kosztami montażu.

 

Aby nieco ułatwić planowanie instalacji technicznych budynku, zasadny może być np. podział bardziej kompleksowych systemów na podsystemy. W taki sposób różne strefy temperaturowe lub pojedyncze rozproszone urządzenia mogą zapewnić duże korzyści w fazie instalacyjnej i w późniejszym użytkowaniu.

 

Przy podziale na podsystemy nie można oczywiście stracić orientacji! Zwłaszcza w dużych budynkach rzemieślniczych i przemysłowych niezwykle ważne jest zachowanie przejrzystej sytuacji instalacyjnej i możliwe efektywne rozmieszczenie urządzeń. Jednocześnie należy przestrzegać obowiązujących norm. Służymy Państwu pomocą!

 

W fazie planowania służymy Państwu i przedsiębiorstwu wykonawczemu fachową pomocą i kompetentnym doradztwem, a nawet możemy udostępnić plany wykonawcze i warianty połączeń – dzięki temu z pewnością zachowają Państwo pełen ogląd sytuacji i odpowiednio pokierują pracami planistycznymi. To z pewnością znacznie ułatwi Państwu pracę.