Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Różne sposoby użytkowania hal stawiają różnorakie wymagania odnośnie do technicznego wyposażenia budynków. Znajdziemy dla Państwa odpowiednie rozwiązanie.

Budynki rzemieślnicze i przemysłowe, w zależności od przeznaczenia, mogą się bardzo różnić w sposobie użytkowania i wyposażenia, co również wiąże się z różnorakimi wymaganiami technicznymi w zakresie technicznego wyposażenia tych obiektów. Aby znaleźć możliwie efektywne rozwiązanie, każdy budynek należy traktować indywidualnie, uwzględniając sposób jego wykorzystania.

 

Istotną rolę odgrywa przy tym szereg czynników wpływających na planowanie wyposażenia technicznego:

 

Geometria i wymiary hali:

Te czynniki są ważne dla równomiernego rozdziału ciepła i należy je uwzględniać np. po to, by wyeliminować przeciągi. Wpływają one na kalkulację zapotrzebowania na ciepło i dlatego nie należy ich w żadnym wypadku pomijać.

 

Wyposażenie w maszyny i czas ich użytkowania:

Przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło lub chłodzenie szczególne znaczenie mają obciążenia generowane przez maszyny.

 

Przetwarzane materiały i tworzywa:

Przy projektowaniu systemów wentylacyjnych aspekty te odgrywają ważną rolę. Na przykład w mechanice precyzyjnej często stosuje się wrażliwe materiały, które wymagają stałej temperatury pomieszczenia i nie tolerują wznoszenia pyłu na skutek ruchu powietrza.

 

Ludzie:

W zależności od tego, czy i w jakiej formie w pomieszczeniu przebywają ludzie, należy uwzględnić temperaturę pomieszczenia i przepływ powietrza oraz dostosować je odpowiednio do potrzeb.

 

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu znamy te wszystkie czynniki. Wiemy, co należy uwzględnić w różnych typach budynków i przy różnych sposobach ich użytkowania. Nasze portfolio produktów oferuje rozwiązania do każdej hali.

 

Z naszą pomocą przeanalizują Państwo dokładnie warunki panujące w budynku – w oparciu o tę analizę określimy następnie wspólnie niezbędne wymagania i udzielimy Państwu wsparcia przy planowaniu i realizacji inwestycji. Prosimy o kontakt – z przyjemnością umówimy się z Państwem na rozmowę konsultacyjną.