Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Przy planowaniu hal sportowych i jeździeckich bezpieczeństwo ludzi i środowiska odgrywa szczególnie dużą rolę. Aby je zapewnić, należy przestrzegać rozlicznych przepisów, norm i dyrektyw. Tę część pracy weźmiemy na swoje barki.

Przestrzeganie aktualnych przepisów, rozporządzeń, norm i dyrektyw związanych z bezpieczeństwem oraz ich prawidłowa pod względem technicznym realizacja stanowią podstawowe zasady, których nie wolno ignorować przy projektowaniu i eksploatacji hal sportowych i jeździeckich.

 

Pomagamy w spełnieniu wszystkich niezbędnych zaleceń.

 

Oprócz przepisów ogólnych należy tutaj uwzględnić również specyficzne rozporządzenia krajowe lub przepisy budowlane, np. rozporządzenie w sprawie miejsc zgromadzeń. Nieznajomość stosownych przepisów i wytycznych – także regionalnych – może skutkować nieprawidłowym planowaniem, które często niesie za sobą dalsze problemy.

 

Mamy wiedzę, która uchroni Państwa przed błędami w planowaniu i związanymi z tym problemami, oraz zdejmie z Państwa część obowiązków. Dzięki temu będą się mogli Państwo skoncentrować na innych zadaniach.

 

Poniżej można znaleźć mały wybór przepisów, norm i wytycznych, których należy przestrzegać:

 

  • DIN 18032 („Hale sportowe – Hale i pomieszczenia do celów sportowych i zastosowań wielofunkcyjnych”)
  • DIN EN 12831 („Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”)
  • DIN EN 13779 („Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji”)
  • DIN EN 14037 („Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C”)
  • DIN V 18599 („Ocena energetyczna budynków – Obliczanie zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody pitnej i oświetlenia”)
  • Niemiecka Ustawa o wspieraniu ciepła z energii odnawialnych (EEWärmeG)
  • VDI 2067 („Ekonomiczność instalacji technicznych budynku”)
  • Rozporządzenie o energooszczędnej ochronie przed wysoką temperaturą i energooszczędnych technikach instalacyjnych w budynkach (EnEV)

 

Dalsze informacje na temat dwóch ostatnich norm można znaleźć w rozdziale „Analiza rentowności”.

 

Chcielibyśmy zaoszczędzić Państwu pracy przy wyszukiwaniu norm i wytycznych, które należy stosować: w wyspecjalizowanym dziale pracuje nasz kompetentny zespół, który odpowie Państwu na wszelkie pytania dotyczące obowiązujących przepisów.