Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Wybór i integracja odpowiedniego systemu grzewczego odgrywają ważną rolę przy projektowaniu hal sportowych i jeździeckich, ponieważ różne sposoby wykorzystania tych obiektów stawiają planistom różne wymagania. Oferujemy Państwu kompetentne doradztwo w tym zakresie.

W halach sportowych i jeździeckich przy planowaniu instalacji technicznych kluczowe znaczenie mają przede wszystkim dwa czynniki: po pierwsze, na podstawie wielkości hali należy wybrać odpowiedni system gwarantujący równomierny rozdział ciepła, po drugie, sposób wykorzystania hal determinuje rodzaj instalacji grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych.

 

W halach jeździeckich należy na przykład uwzględnić wrażliwość koni na dźwięk, co wiąże się ze stosowaniem urządzeń odznaczających się cichą pracą. Natomiast w szkolnych halach sportowych istotna jest tzw. „odporność na uderzenia piłek”, która zabezpieczy działanie urządzeń. Natężenie dźwięku instalacji stoi tutaj na drugim planie.

 

Oba typy hal stawiają więc całkowicie inne wymagania, które planista musi wziąć pod uwagę przy projektowaniu systemów grzewczych.

 

Oferujemy Państwu pomoc w wyborze i integracji właściwego systemu grzewczego, pamiętając przy tym o uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników i odpowiednim dopasowaniu instalacji. Mogą Państwo na nas polegać!