Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Przy planowaniu obiektów hotelowych bezpieczeństwo gości hotelowych, pracowników i środowiska odgrywa szczególnie dużą rolę. Aby je zapewnić, należy przestrzegać rozlicznych przepisów, norm i dyrektyw. Tę część pracy weźmiemy na swoje barki.

Przestrzeganie aktualnych przepisów, rozporządzeń, norm i dyrektyw związanych z bezpieczeństwem oraz ich prawidłowa pod względem technicznym realizacja należą do wymagających, lecz bardzo istotnych zadań w procesie planowania, wykonania i eksploatacji obiektów hotelowych. Pomagamy w spełnieniu wszystkich niezbędnych zaleceń.

 

Oprócz przepisów ogólnych należy tutaj uwzględnić także różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów. Nieznajomość stosownych przepisów i wytycznych – także regionalnych – może skutkować nieprawidłowym planowaniem, które często niesie za sobą dalsze problemy. Aby idealnie zaplanować inwestycję i bezpiecznie wystawiać zlecenia, trzeba te przepisy znać i ich przestrzegać.

 

Przewertujemy dla Państwa książki, aby uniknąć błędów w planowaniu i związanych z tym problemów i aby zdjąć z Państwa część obowiązków. Dzięki temu będą się mogli Państwo skoncentrować na innych zadaniach.

 

Poniżej można znaleźć mały wybór przepisów, norm i wytycznych, których należy przestrzegać:

 

  • DIN EN 12831 („Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”)
  • DIN EN 13779 („Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji”)
  • DIN EN 18017- 3 („Wentylacja łazienek i toalet bez okien zewnętrznych. Część 3: Wentylacja za pomocą wentylatorów”)
  • Niemiecka Ustawa o wspieraniu ciepła z energii odnawialnych (EEWärmeG)
  • VDI 2078 („Obliczanie obciążenia chłodniczego i temperatur w pomieszczeniach i budynkach”)
  • VDI 6022 („Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, jakość powietrza pomieszczenia – wymagania higieniczne dla instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”)
  • Rozporządzenie o energooszczędnej ochronie przed wysoką temperaturą i energooszczędnych technikach instalacyjnych w budynkach (EnEV)

 

Chcielibyśmy zaoszczędzić Państwu tej pracy: w wyspecjalizowanym dziale pracuje nasz kompetentny zespół, który odpowie Państwu na wszelkie pytania dotyczące obowiązujących przepisów. Służymy Państwu pomocą!