Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Pomieszczenia wystawowe i sklepowe, w zależności od wielkości i sposobu użytkowania, stawiają całkiem inne wymagania odnośnie do systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Posiadamy właściwe komponenty oraz odpowiedni know-how, aby pomóc Państwu w tym zakresie.

Rozwiązania grzewcze, chłodzące i wentylacyjne do pomieszczeń wystawowych i sklepowych nie zależą tylko od wielkości i sposobu wykorzystania tych obiektów – przy planowaniu należy uwzględnić także różne warunki wejściowe, które wymagają szczegółowej analizy.

 

Należy wziąć pod uwagę m.in. następujące aspekty:

 

  • wielkość pomieszczeń
  • sposób wykorzystania
  • indywidualne życzenia i zalecenia operatora
  • czy jest to istniejący, czy nowo budowany obiekt
  • wymogi architektoniczne (obiekt wymagający, czy praktyczny i funkcjonalny)
  • wymogi wynikające z zastosowania (np. stworzenie różnych stref temperaturowych, uwzględnienie prowadzenia powietrza i jego przepływu przez pomieszczenie lub dostosowanie do warunków ciśnienia)
  • itd.

 

I nie tylko to: od czasu do czasu w pomieszczeniach wystawowych i sklepowych zmieniają się najemcy. Każdy z nich ma własne wyobrażenia co do sposobu wykorzystania pomieszczenia, których spełnienie powinno być możliwe przy stosunkowo niskich nakładach. Aby w takim wypadku uniknąć wymiany całego systemu ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, już w fazie planowania trzeba założyć pewną uniwersalność aranżacji przestrzennej.

 

Dla każdej sytuacji wyjściowej oferujemy Państwu indywidualne rozwiązanie i pomagamy w znalezieniu odpowiednich systemów do różnych warunków – prosimy o kontakt!