Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Przy planowaniu szkół i przedszkoli na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo dzieci, pracowników i środowiska. Należy przy tym uwzględnić liczne przepisy, rozporządzenia, normy i dyrektywy. Tę część pracy weźmiemy na swoje barki.

Przestrzeganie aktualnych przepisów, rozporządzeń, norm i dyrektyw związanych z bezpieczeństwem oraz ich prawidłowa pod względem technicznym realizacja należą do wymagających, lecz bardzo istotnych zadań w procesie planowania, wykonania i eksploatacji szkół i przedszkoli. Pomagamy w spełnieniu wszystkich niezbędnych zaleceń.

 

Oprócz przepisów ogólnych należy tutaj uwzględnić także różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów. Nieznajomość stosownych przepisów i wytycznych – także regionalnych – może skutkować nieprawidłowym planowaniem, które często niesie za sobą dalsze problemy.

 

Przewertujemy dla Państwa książki, aby uniknąć błędów w planowaniu i związanych z tym problemów i aby zdjąć z Państwa część obowiązków. Dzięki temu będą się mogli Państwo skoncentrować na innych zadaniach.

 

Poniżej można znaleźć mały wybór przepisów, norm i wytycznych, których należy przestrzegać:

 

  • AMEV („Wskazówki dot. planowania i wykonania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach publicznych”)
  • Krajowe przepisy przeciwpożarowe
  • DIN EN 13779 („Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji”)
  • DIN EN 15251 („Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę”)
  • GUV-V S 1 („Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w szkołach”)
  • GUV-V S 2 („Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom w przedszkolach”)
  • VDI 6040 („Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne w szkołach – wymagania”)

 

W wyspecjalizowanym dziale pracuje nasz kompetentny zespół, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące obowiązujących przepisów i zagwarantuje, że uwzględnią Państwo w planach wszystkie istotne wytyczne.