Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Przy planowaniu szkół i przedszkoli szczególną wagę przykłada się do aspektu bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Znamy obowiązujące dyrektywy, specyfikacje i czynniki wpływające na bezpieczeństwo i oferujemy Państwu kompetentną pomoc we wszelkich kwestiach z tym związanych.

Ponieważ szkoły i przedszkola są najczęściej finansowane przez państwo, gminy, nauczyciele i rodzice – obok zleceniodawców – są szczególnie zainteresowani tym, by przestrzegane były przepisy bezpieczeństwa. Dlatego i u nas tematyka ta zajmuje ważne miejsce.

 

Robimy wszystko, by zagwarantować kompleksową ochronę.

 

Zalecenia montażowe w instrukcjach obsługi i instalacji naszych urządzeń, jeśli tylko są one prawidłowo zamontowane, nie dopuszczają żadnych luk w systemie zabezpieczeń. Ponadto pomagamy Państwu w prawidłowym rozmieszczeniu urządzeń i już w produkcji zwracamy uwagę na dobór odpowiedniego materiału elementów osłonowych oraz kształt instalacji – dzięki temu na długo przed montażem czy rozruchem możemy wyeliminować ewentualne wady naszych rozwiązań grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych.

 

Kolejnym aspektem, który należy koniecznie uwzględnić przy planowaniu szkół i przedszkoli, jest przestrzeganie krajowych i regionalnych przepisów, rozporządzeń, norm i dyrektyw. Więcej na ten temat znajdą Państwo w punkcie „Aktualne przepisy”.

 

Z przyjemnością pomożemy Państwu, biorąc na siebie ten zakres obowiązków. Chcą Państwo uzyskać więcej informacji? Prosimy o kontakt!