Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Budowa szkół i przedszkoli jest zazwyczaj ograniczona przez sztywny budżetem. Pomożemy Państwu znaleźć argumenty, które przekonają instancje decyzyjne o konieczności wyposażenia lub doposażenia inwestycji w instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne.

Często na pierwszym etapie planowania szkół i przedszkoli rezygnuje się całkowicie z instalacji systemu wentylacyjnego. Jednak w placówkach opiekuńczych dla młodszych dzieci montaż instalacji wentylacyjnej jest naprawdę uzasadniony, gdyż nie tylko zapewnia ona stałą jakość powietrza, lecz także chroni przed zagrożeniami, jakie niosą otwarte okna.

 

Jeśli pomyśli się o tych kwestiach dopiero później, może wiązać się to ze znacznym wzrostem kosztów. W oparciu o nasz wieloletni know-how już w fazie planowania troszczymy się o to, by uwzględnili Państwo wszystkie istotne aspekty, tak by kosztowna i pracochłonna instalacja wentylacji po zakończeniu prac budowlanych nie była konieczna.

 

Jeśli jednak realizacja projektu już dobiegła końca, a doposażenie w instalację wentylacyjną jest konieczne, należy założyć wniosek do właściwych organów z prośbą o pokrycie dodatkowych kosztów. Także tutaj możemy Państwu pomóc.

 

Służymy Państwu radą we wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem szkół i przedszkoli – dzięki temu będą mieć Państwo najlepsze szanse, by przekonać zainteresowane grupy do swojego projektu.

 

Jakość naszych produktów jest przy tym Państwa zabezpieczeniem. Nie należy jednak zapominać, że na urządzenia wysokiej jakości trzeba przeznaczyć z reguły więcej pieniędzy, co może skutkować ewentualną koniecznością uzasadnienia poszczególnych wydatków przed zleceniodawcą.

 

Ponieważ oferujemy usługi i produkty najwyższej klasy, mają Państwo do dyspozycji najlepsze argumenty w staraniach o większy budżet:

 

  • zgodność produktów z przepisami niemieckimi i przepisami Unii Europejskiej
  • uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa/zapobiegania wypadkom zgodnie z właściwymi normami, przepisami i dyrektywami
  • wydajność i emisja dźwięku zgodnie z przeprowadzonymi, precyzyjnymi pomiarami
  • wysoka jakość wykonania
  • współpraca z renomowanymi dostawcami (np. w zakresie silników)
  • wysoka jakość usług dzięki dużej liczbie punktów serwisowych

 

Służymy pomocą, wyposażając Państwa w wiedzę oraz dzieląc się naszym doświadczeniem. Dzięki temu mogą Państwo lepiej umotywować zastosowanie w projekcie produktów wysokiej jakości i wypłynąć na decyzje zleceniodawców dotyczące zwiększenia budżetu. Bo także w tym wypadku obowiązuje zasada: jakość spod znaku Kampmann się opłaca.