Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Przy planowaniu sieci handlowych bezpieczeństwo ludzi i środowiska odgrywa szczególnie dużą rolę. Aby je zapewnić, należy przestrzegać rozlicznych przepisów, norm i dyrektyw. Tę część pracy weźmiemy na swoje barki.

Przestrzeganie aktualnych przepisów, rozporządzeń, norm i dyrektyw związanych z bezpieczeństwem oraz ich prawidłowa pod względem technicznym realizacja należą do wymagających, lecz bardzo istotnych zadań w procesie planowania, wykonania i eksploatacji sieci handlowych. Pomagamy w spełnieniu wszystkich niezbędnych zaleceń.

 

Oprócz przepisów ogólnych należy tutaj uwzględnić także różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów. Nieznajomość stosownych przepisów i wytycznych – także regionalnych – może skutkować nieprawidłowym planowaniem, które często niesie za sobą dalsze problemy.

 

Przewertujemy dla Państwa książki, aby uniknąć błędów w planowaniu i związanych z tym problemów i aby zdjąć z Państwa część obowiązków. Dzięki temu będą się mogli Państwo skoncentrować na innych zadaniach.

 

Poniżej można znaleźć mały wybór przepisów, norm i wytycznych, których należy przestrzegać:

 

  • ASR5 („Zasady techniczne dla zakładów pracy – wentylacja”)
  • DIN 10505 („Higiena artykułów spożywczych – urządzenia wentylacyjne do sklepów spożywczych”)
  • DIN EN 13053 („Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji”)
  • DIN EN 15251 („Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę”)
  • Niemiecka Ustawa o wspieraniu ciepła z energii odnawialnych (EEWärmeG)
  • VDI 2082 („Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne do obiektów handlowych”)
  • VDI 6022 („Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, jakość powietrza pomieszczenia – wymagania higieniczne dla instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”)
  • Rozporządzenie o energooszczędnej ochronie przed wysoką temperaturą i energooszczędnych technikach instalacyjnych w budynkach (EnEV)

 

Chcielibyśmy zaoszczędzić Państwu tej pracy: w wyspecjalizowanym dziale pracuje nasz kompetentny zespół, który odpowie Państwu na wszelkie pytania dotyczące obowiązujących przepisów.