Rozporządzenie w sprawie czynników chłodniczych w celu ograniczenia zmian klimatycznych

Rozporządzenie F-gazowe (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia

Aby ograniczyć grożące ryzyko zmian klimatycznych, kraje uprzemysłowione uzgodniły ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050 (począwszy od 1990 r.). W znacznej mierze na efekt cieplarniany wpływają (oprócz wielu innych źródeł) gazy F, czyli gazy fluorowane. Działanie tych gazów w momencie ich przedostania się do atmosfery jest często o 1000 razy (i więcej) gorsze niż emisja porównywalnej ilości CO2.

 

Parlament Europejski wcześnie rozpoznał negatywny wpływ gazów F i już w 2006 r. wydał odpowiednie, ograniczające rozporządzenie (WE nr 842/2006). Z dniem 01.01.2015 r. zostanie ono zastąpione nowym Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014, które znacznie zaostrza wymogi w przedmiotowym zakresie.

 

Nowe rozporządzenie ponownie wprowadza jeszcze większą redukcję emisji gazów F. Czytaj dalej.

 


 

Tutaj znajdziecie Państwo odpowiednie produkty do chłodzenia.

 

Produkty chłodnicze