Woda jako czynnik chłodniczy

Ideę zrównoważonego rozwoju Kampmann GmbH realizuje poprzez zastosowanie czynników chłodniczych o niskim potencjale efektu cieplarnianego. Ekologiczne klimatyzowanie budynków umożliwia przede wszystkim stosowanie wody jako nośnika energii. Global Warming Potential (GWP (1)) wody (H2O) wynosi 0, ma więc ona nieporównywalnie niski efekt cieplarniany. Ponadto woda w przeciwieństwie do innych „naturalnych” czynników chłodniczych nie jest ani toksyczna, ani łatwo zapalna. Klimatyzacja budynków, w których nośnikiem energii chłodniczej jest woda, niesie ogromne korzyści w zestawieniu z popularnymi systemami rurowymi z parowaniem bezpośrednim i dużą ilością czynnika chłodniczego.

 

Elastyczne zastosowanie

Dzięki zastosowaniu wody jako czynnika chłodniczego systemy klimatyzacyjne z
wytwornicą wody lodowej można dowolnie rozszerzać o liczne produkty. Umożliwia to bezproblemowe stosowanie ekologicznych komponentów, takich jak na przykład kotły kogeneracyjne BHKW, kotły opalane drewnem, wytwornice ciepła bądź chłodu działające w oparciu o energię słoneczną, a także integrację wielu urządzeń odbiorczych.

 

Korzystne ceny

W przypadku wyboru tego systemu najważniejszym aspektem są bieżące koszty eksploatacji przy podobnych kosztach instalacyjnych w porównaniu z systemami z parowaniem bezpośrednim. Za systemami chłodniczymi z wytwornicą wody lodowej przemawia mniejsza ilość czynnika chłodniczego, wysoka ogólna wydajność oraz możliwość zastosowania systemów oszczędzających zasoby naturalne.

 

Inwestycja z długą perspektywą

Ponieważ ustawodawca stawia urządzeniom klimatyzacyjnym wysokie wymagania związane z ochroną środowiska naturalnego, opracowane zostały regulacje określające m.in. minimalną wydajność lub ograniczenia i zakazy stosowania różnych czynników chłodniczych. Wymogi te ulegają ciągłym zmianom, co może spowodować konieczność wymiany czynnika chłodniczego. Systemy wykorzystujące wodę lodową łatwiej jest dostosować do zmieniających się regulacji.

Ekologiczne i ekonomiczne korzyści produktów klimatyzacyjnych działających na bazie wody umożliwiają tanią i przyjazną naturze klimatyzację budynków teraz i w przyszłości.

 

 

(1) GWP określa współczynnik, o który gaz emitowany do atmosfery, na przykład uwolniony czynnik chłodniczy, zwiększa naturalny efekt cieplarniany w porównaniu z tą samą masą CO2 (pomiar ekwiwalentu CO2; GWP cząsteczki CO2 = 1)