Produkt został zapisany na
liście zapamiętanych.
Poprzez ikonę w pozycji menu Produkty przejdą Państwo do listy zapamiętanych.

Do każdego budynku, nieważne, czy nowego, czy poddawanego renowacji, należy podchodzić indywidualnie, biorąc pod uwagę jego wielkość, położenie, sposób wykorzystania i uwzględniając czynniki zewnętrzne.

Kwestie te stanowią dla biur inżynieryjnych TGA bardzo kompleksowe wyzwanie. Do tego dochodzą ciągle zmieniające się ustawy, rozporządzenia, normy i dyrektywy, których należy przestrzegać, jak również rosnące wymagania inwestorów i architektów odnośnie do technicznego wyposażenia budynków.

 

Najlepiej opracowywać kompletne koncepcje z wykorzystaniem maksymalnie wydajnych systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych przy minimalnych kosztach inwestycyjnych – i to z reguły możliwie szybko. Codzienna praca planisty odznacza się więc koniecznością rozwiązywania skomplikowanych problemów i działaniem pod presją czasu.

 

Firma Kampmann oferuje wsparcie przy planowaniu, zdejmując ze swoich klientów część obowiązków:

 1. Indywidualne doradztwo techniczne u klienta – w biurze, u inwestora lub bezpośrednio na placu budowy.
 2. Szacunkowe obliczanie zapotrzebowania na ciepło/obciążenia chłodniczego – podstawa do dyskusji w pierwszej fazie planowania.
 3. Wybór odpowiednich produktów i komponentów systemu wraz z ustaleniem wymaganych wymiarów i akcesoriów.
 4. Pomoc przy wypracowaniu koncepcji systemów sterowania/automatyzacji budynków.
 5. Opracowanie odpowiednich tekstów przetargowych dla produktów/systemów Kampmann.
 6. Pomoc w argumentacji mającej na celu przekonanie inwestorów i użytkowników końcowych.
 7. Pomoc przy sporządzeniu analizy rentowności i amortyzacji.
 8. Udostępnianie obszernych informacji o produktach, także na stronie kampmann.de.
 9. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej.
 10. Sporządzanie indywidualnych planów okablowania i rysunków CAD.
 11. W razie potrzeby poprzez pomiary na miejscu można zyskać gwarancję, że wymiary wszystkich zaplanowanych komponentów urządzeń będą pasować do późniejszej sytuacji montażowej.
 12. W razie potrzeby nasze centrum badań i rozwoju może stworzyć symulację sytuacji montażowej i zweryfikować ją pod kątem funkcjonalności.