Ogólna nota o ochronie danych

Nota o ochronie danych

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą ofertą internetową. Kwestia ochrony Państwa sfery prywatnej ma dla nas duże znaczenie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Mają Państwo możliwość zapoznania się z naszą ofertą bez konieczności podawania danych osobowych. Zapisujemy wówczas tylko anonimowe dane dostępu takie jak nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, wersja używanej przez Państwa przeglądarki lub nazwy wywołanych przez Państwa plików. Dane te są wykorzystywane tylko do udoskonalenia naszej oferty i nie dają żadnej możliwości identyfikacji Państwa osoby.

Dane osobowe są przez nas gromadzone tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je Państwo podadzą w ramach zamówienia towarów/usług lub podczas zakładania konta klienta albo rejestracji w naszym newsletterze. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy bez Państwa odrębnej zgody wyłącznie do realizacji i przetwarzania Państwa zamówienia oraz ewentualnie do celów marketingowych, o ile jesteśmy przekonani, że służy to Państwa interesom i wspiera Państwa działalność.

Udostępnianie danych osobowych
W przypadku zamówienia towarów Państwa dane są przekazywane dalej firmie wysyłkowej, której zlecono dostawę, jeśli jest to konieczne do realizacji dostawy zamówionego materiału zdjęciowego. Dla potrzeb obsługi płatności przekazujemy Państwa dane płatnicze instytucji kredytowej, której zlecono obsługę płatności. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie są przekazywane dalej osobom trzecim.

Biuletyn
W związku subskrypcją biuletynu wykorzystywany jest tylko adres e-mail lub dobrowolnie przekazane dane dla potrzeb przesłania biuletynu, aż do momentu odwołania przez Państwa subskrypcji. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili.

Korzystanie z plików cookie
Na różnych stronach naszej oferty internetowej stosujemy pliki cookie, aby możliwie jak najbardziej uatrakcyjnić użytkowanie witryny przez Państwa oraz umożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcji. Pliki cookie to niewielkie dane tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze. Większość stosowanych przez nas plików cookie jest usuwana z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądania (tzw. pliki sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera podczas Państwa następnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie).

Prawo do uzyskania informacji
Zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywanych Państwa danych lub ew. prawo do korekty, zablokowania bądź usunięcia takich danych.

W razie pytań związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem lub użytkowaniem Państwa danych osobowych oraz uzyskaniem informacji, dokonaniem korekty, zablokowaniem lub usunięciem danych, a także cofnięciem udzielonych zgód, proszę skontaktować się z:

Pan Marco Schnieders, e-mail: marco.schnieders@kampmann.de

Przycisk Udostępnij XING
Na tej stronie internetowej umieszczony jest przycisk "Udostępnij XING". Przy wywołaniu tej strony internetowej Państwa przeglądarka nawiązuje krótko połączenie z serwerami firmy XING AG ("XING"), która dostarcza funkcji przycisku "Udostępnij XING" (w szczególności obliczanie / wyświetlanie wartości licznika). Poprzez wywołanie tej strony internetowej XING nie gromadzi żadnych Państwa danych osobowych. W szczególności XING nie zapisuje żadnych adresów IP. Nie jest również dokonywana żadna analiza Państwa postępowania podczas korzystania ze strony internetowej poprzez zastosowanie plików cookie w związku z przyciskiem "Udostępnij XING". Każdorazowo aktualne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z przyciskiem "Udostępnij XING" i informacje uzupełniające mogą Państwo wywołać na następującej stronie internetowej: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Funkcje Facebooka
W naszej witrynie internetowej stosowane są wtyczki portalu społecznościowego facebook.com. Operatorem sieci jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Paolo Alto, CA 94304, USA . Wyświetlenie w naszej witrynie strony zawierającej taką wtyczkę powoduje automatyczne ustanowienie połączenia z serwerem Facebooka i wyświetlenie wtyczki przez wyszukiwarkę internetową użytkownika. Jednocześnie do serwera serwisu Facebook przekazywana jest informacja o tym, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Jeżeli użytkownik jest zalogowanym członkiem serwisu Facebook, informacja ta równocześnie zostaje przyporządkowana do jego konta użytkownika na tym portalu. Jeśli użytkownik korzysta aktywnie z oferowanych funkcji plugin (przycisk „Lubię to” lub wstawianie komentarzy), to również i te informacje zostaną przyporządkowane do jego konta użytkownika w serwisie Facebook. Użytkownik może temu zapobiec tylko poprzez wcześniejsze wylogowanie ze swojego konta w serwisie Facebook. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz prawa użytkownika i możliwości ochrony jego prywatności można znaleźć pod wskazówkami dotyczącymi ochrony danych przez serwis Facebook (www.facebook.pl).

Przycisk TWITTER
W naszej witrynie internetowej stosowane są funkcje portalu aktualności TWITTER Inc. Operatorem sieci jest Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Jeśli użytkownik korzysta aktywnie z oferowanych funkcji Twittera (przycisk „TWITTER”), to odwiedziny naszych stron przyporządkowane zostaną do jego konta użytkownika w serwisie TWITTER; jednocześnie zostaje umieszczony przez użytkownika odnośnik do naszych stron/treści w serwisie TWITTER. Nie możemy obecnie podać informacji o szczegółowym zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez portal TWITTER. Korzystanie z tej usługi na naszych stronach internetowych odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez portal TWITTER oraz prawa użytkownika i możliwości ochrony jego prywatności można znaleźć pod wskazówkami dotyczącymi ochrony danych przez serwis TWITTER (http://twitter.com/privacy).

Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A., („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie będących plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Klienta i umożliwiającymi analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie (wraz z adresem IP Klienta), przesyłane i zapisywane są z reguły na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na naszej stronie internetowej, Google dokona skrócenia adresu IP Klienta w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach-sygnatariuszach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje zebrane informacje w celu analizy wykorzystania tej witryny przez Klienta, sporządzania raportów na temat aktywności Klienta w ramach tej witryny oraz do świadczenia innych usług dla operatora strony www, związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. W razie potrzeby Google będzie przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli działanie takie przewidziane jest przepisami ustawowymi lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP Klienta z innymi danymi Google. Instalowanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia w programie przeglądarki; podkreślamy jednak, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny w pełnym ich zakresie. Korzystając z niniejszej strony internetowej, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej opisanego celu. Poza tym Klient może zablokować pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie funkcji plugin przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem. Mając na uwadze toczącą się dyskusję na temat zastosowania narzędzi analitycznych z pełnym adresem IP, chcemy podkreślić, że niniejsza witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()” i dlatego adresy IP przetwarzane są wyłącznie w postaci skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia danych do konkretnych osób