Wiążące parametry, na których można oprzeć swoje obliczenia.

Od 2008 r. utrzymujemy wielofunkcyjne Centrum Badań i Rozwoju o powierzchni 2000 m². Doskonałe warunki do rzetelnych pomiarów: w laboratoriach nie tylko optymalizujemy i projektujemy – wszystkie urządzenia są tutaj testowane pod kątem zgodności z odpowiednimi normami i dyrektywami. Aby uzyskać wiążące parametry, na których można oprzeć swoje obliczenia.

Laboratorium pomiaru przepływu powietrza

Do realistycznej symulacji klimatyzacji pomieszczeń: ściany, podłogi i sufit można ogrzewać i chłodzić niezależnie od siebie. Można także symulować cechy struktury budowlanej. W efekcie otrzymuje się szczegółowe informacje na temat przepływu powietrza i komfortu termicznego.

Eksperyment w laboratorium przepływu w pomieszczeniu z kilkoma manekinami umieszczonymi wokół stołu

Laboratorium wielofunkcyjne

Sercem laboratorium wielofunkcyjnego jest komora testowa do znormalizowanych pomiarów charakterystyk wentylatorów i oporu, a także filtrów, przepustnic i kanałów. W tym celu dwa systemy symulacji klimatu dostarczają nawet 14 000 m3 uzdatnionego powietrza na godzinę.

Eksperyment w laboratorium wielofunkcyjnym – mgła wydmuchiwana w kierunku konwektora podłogowego

Laboratorium pomiaru dźwięku

Pssst! 30 cm betonu, 40 cm wełny mineralnej i szklanej oraz głębokie na 45 cm kliny pochłaniające sprawiają, że w laboratorium pomiarów akustycznych panuje absolutna cisza. Takie warunki w pomieszczeniu są konieczne do pomiarów niezwykle cichych urządzeń firmy Kampmann.

Eksperyment w laboratorium pomiaru dźwięku z wbudowanym klimakonwektorem w strefie wejściowej, przed nim umieszczone mikrofony

Laboratorium klimatyczne emco Klima GmbH

Laboratorium klimatyczne jest wyposażone w liczne nowoczesne urządzenia laboratoryjne i testowe. Dostępne są tutaj dwa wielofunkcyjne pomieszczenia, laboratorium akustyczne oraz miejsce do testowania komponentów wentylacyjnych do zastosowań przemysłowych.

Laboratorium akustyczne w Centrum Badań i Rozwoju emco Klima GmbH