Wiążące parametry, na których można oprzeć swoje obliczenia.

Od 2008 r. utrzymujemy wielofunkcyjne Centrum Badań i Rozwoju o powierzchni 2000 m². Doskonałe warunki do rzetelnych pomiarów: w laboratoriach nie tylko optymalizujemy i projektujemy – wszystkie urządzenia są tutaj testowane pod kątem zgodności z odpowiednimi normami i dyrektywami. Aby uzyskać wiążące parametry, na których można oprzeć swoje obliczenia.

              

Laboratorium pomiaru przepływu powietrza

Do realistycznej symulacji klimatyzacji pomieszczeń: ściany, podłogi i sufit można ogrzewać i chłodzić niezależnie od siebie. Można także symulować cechy struktury budowlanej. W efekcie otrzymuje się szczegółowe informacje na temat przepływu powietrza i komfortu termicznego.

Eksperyment w laboratorium przepływu w pomieszczeniu z kilkoma manekinami umieszczonymi wokół stołu

Laboratorium wielofunkcyjne

Sercem laboratorium wielofunkcyjnego jest komora testowa do znormalizowanych pomiarów charakterystyk wentylatorów i oporu, a także filtrów, przepustnic i kanałów. W tym celu dwa systemy symulacji klimatu dostarczają nawet 14 000 m3 uzdatnionego powietrza na godzinę.

Eksperyment w laboratorium wielofunkcyjnym – mgła wydmuchiwana w kierunku konwektora podłogowego

Laboratorium pomiaru dźwięku

Pssst! 30 cm betonu, 40 cm wełny mineralnej i szklanej oraz głębokie na 45 cm kliny pochłaniające sprawiają, że w laboratorium pomiarów akustycznych panuje absolutna cisza. Takie warunki w pomieszczeniu są konieczne do pomiarów niezwykle cichych urządzeń firmy Kampmann.

Eksperyment w laboratorium pomiaru dźwięku z wbudowanym klimakonwektorem w strefie wejściowej, przed nim umieszczone mikrofony

Strefa prezentacji

Na czterech stanowiskach multimedialnych można szczegółowo zapoznać się ze sposobem działania różnych produktów Kampmann: możliwość zgłębienia tajników wiodącej technologii oraz wizualna gratka dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych. Uzupełnieniem tej strefy jest stanowisko prezentujące całkowicie nowy Venkon Fan Coil, który można poprzedzić filtrem HEPA, oraz demonstracja pracy oczyszczacza powietrza KA-520 – prawdziwego hitu w ofercie produktów Kampmann.

Obszar prezentacji

Wieża przemysłowa

Wieża przemysłowa

W halach fabrycznych, montażowych czy magazynowych strop na dużej wysokości jest standardem. Może to rodzić wątpliwości, czy nagrzewnica lub nawiewnik zapewnią odpowiednią głębokość wnikania, pozwalającą na transport powietrza aż do poziomu podłogi. Kampmann testuje swoje urządzenia pod kątem generowanego pędu powietrza w wieży przemysłowej: w zależności od ustawienia ciepłe powietrze bez trudu dociera do posadzki, natomiast zimne powietrze równomiernie rozkłada się pod sufitem, aby następnie delikatnie opaść, nie powodując wrażenia przeciągu.

Kabiny systemowe

Dwie kabiny systemowe odwzorowują biuro dwu- i trzyosiowe (rozstaw osiowy = 1,35 m). Umożliwiają one dokonywanie regulacji i pomiarów projektów klientów oraz demonstrowanie działania produktów. Dział rozwoju produktów używa tych kabin do testowania prototypów. Laboratorium badania przepływu powietrza mierzy następnie te parametry pracy serii zerowej.

Pomieszczenia systemowe

Komora pogłosowa

Równie fascynujące, choć przeciwne do towarzyszącego przebywaniu w wygłuszonym laboratorium pomiaru poziomu dźwięku wrażenie odczuwamy, przekraczając próg komory pogłosowej: Odbijające dźwięk ściany, z których żadna nie jest ustawiona względem pozostałych równolegle, powodują nieustanną refleksję fal dźwiękowych. Wywołuje to silny pogłos, a w efekcie rozproszone pole akustyczne, pozwalające na optymalne zbadanie mocy akustycznej klimakonwektorów i innych produktów. Znajdująca się w komorze pogłosowej ściana działowa separuje stanowisko kontrolne na strefę emisji i odbioru. Przeprowadzane w tym miejscu pomiary akustyki budowlanej doskonale uzupełniają zakres pomiarów akustycznych.

Komora pogłosowa