„Genau mein Klima“ – pod tym hasłem Kampmann opowiada się za silną współpracą, za innowacjami, zrównoważonym rozwojem i partnerską współpracą wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również z naszymi klientami i innymi partnerami biznesowymi. Jako przedsiębiorstwo rodzinne stoimy na straży tych wartości.

Nasza dobra reputacja i relacje, które zbudowaliśmy w przeszłości z dużym zaangażowaniem i pasją, mogą szybko ulec znacznym stratom w wyniku nieetycznych działań lub popełnionych naruszeń prawa.

Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy z najwyższą starannością zachowywali i chronili naszą reputację. Od wszystkich pracowników wymaga się z zasady odpowiedzialnego zachowania i postępowania zgodnie z obowiązującym prawem. Bez wyjątku należy unikać nielegalnych praktyk biznesowych.

Aby jak najlepiej sprostać tym wyzwaniom, stworzyliśmy system zarządzania zgodnością.

   

Wszystko w ramach
Nasz kodeks postępowania

Chcemy odnosić sukcesy, ale chcemy też działać z przyjemnością, z czystym sumieniem i w zgodzie z uzasadnionymi interesami naszych klientów, dostawców, menedżerów, kolegów i społeczeństwa. Nasz Kodeks Postępowania jasno określa, co rozumiemy przez uczciwość, jakie reguły nas obowiązują i jakimi zasadami się kierujemy.

Pobierz wersję polską

             

Dzielenie się wartościami
Nasz kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

Nasi partnerzy biznesowi również przyczyniają się do sukcesu Grupy Kampmann. Wspólne rozumienie zrównoważonego i etycznego działania postrzegamy jako istotną i wspólną podstawę działalności gospodarczej. Nasz Kodeks postępowania dla partnerów handlowych określa oczekiwania Grupy Kampmann wobec postawy i zachowania partnerów handlowych w ich działalności gospodarczej.

Pobierz wersję polską

      

Poufny dialog

Wprowadzony w 2022 roku system informowania o nieprawidłowościach w firmie Kampmann, zgodny z DSGVO i spełniający wymogi regulacyjne w zakresie ochrony przed nieprawidłowościami na podstawie niemieckiej ustawy o ochronie przed nieprawidłowościami i dyrektywy UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach, jest kolejnym elementem naszej opartej na zaufaniu współpracy w Grupie Kampmann.

Zasada jest prosta: pracownicy oraz osoby z zewnątrz (partnerzy handlowi lub inne osoby trzecie) mogą anonimowo lub z podaniem nazwiska złożyć na tym portalu internetowym zgłoszenie, które będzie traktowane jako ściśle poufne i sprawdzane w uporządkowanej procedurze. Kategorie, w których można zgłaszać niewłaściwe zachowania, obejmują konflikty interesów i zachowania antykonkurencyjne, a także korupcję, naruszenia środowiska lub inne niewłaściwe zachowania.

Do systemu informowania o nieprawidłowościach

        

Twoja osoba kontaktowa:
Stephan Meiners
Kierownik ds. zgodności z prawem Grupy Kampmann
+ 49 591 71085829
stephan.meiners@kampmann.de