Redakcja

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Niemcy)
Telefon +49 591 7108-0
Faks +49 591 7108-300

Wspólnik odpowiadający osobiście:

spółka Kampmann Beteiligungsgesellschaft mbH, Friedrich-Ebert-Straße 128, 49811 Lingen (Ems), Sąd Rejestrowy Osnabrück HRB 211684, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Hendrika Kampmanna w ramach reprezentacji łącznej.

Rejestr handlowy Osnabrück HRA 205688
Nr VAT-UE DE313505294

Nr rej. w systemie WEEE: 000006411

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treści witryny
Firma Kampmann GmbH & Co. KG nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przedstawionych tu informacji. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności w stosunku do firmy Kampmann GmbH & Co. KG wynikłe z korzystania z witryny, czy to natury materialnej, czy też ideowej, są wykluczone, o ile firma Kampmann GmbH & Co. KG nie wykazała się zamierzonym działaniem lub rażącym niedbalstwem. Wszystkie oferty są niewiążące. Firma Kampmann GmbH & Co. KG zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub też czasowego lub całkowitego zaprzestania publikacji poszczególnych stron lub całej witryny.

2. Odniesienia i odsyłacze
Firma Kampmann GmbH & Co. KG oświadcza niniejszym wyraźnie, że na chwilę umieszczenia linków strony, do których linki zostały zamieszczone, nie zawierają treści sprzecznych z przepisami prawa i/lub, je naruszających. Firma Kampmann GmbH & Co. KG oświadcza również, że nie ma wpływu na aktualną i przyszłą prezentację treści witryn, do których umieszczono linki/odesłania, oraz na samą zawartość takich witryn. Nie można zakładać, iż będzie przeprowadzana kompleksowa kontrola treści takich witryn bez zaistnienia konkretnych przesłanek o naruszeniu przepisów prawa. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu przepisów prawa dane linki zostaną bezzwłocznie usunięte.

3. Prawa autorskie
Prawa autorskie do obiektów opublikowanych przez firmę Kampmann GmbH należą wyłącznie do firmy Kampmann GmbH & Co. KG. Wykorzystanie, sprzedaż lub powielanie wszelkich treści tej witryny w mediach elektronicznych lub w prasie bez wyraźnej zgody firmy Kampmann GmbH & Co. KG jest zabronione.

4. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu są niezgodne, już niezgodne lub nie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to pozostałe części dokumentu zachowują skuteczność.