Redakcja

Informacje zgodnie z § 5 niemieckiej ustawy o telemediach

Kampmann GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Niemcy)
Telefon +49 591 7108-0
Faks +49 591 7108-300

Prezes Zarządu: Hendrik Kampmann

Rejestr handlowy Osnabrück HR B 100 654
Nr VAT-UE DE167503187
VAT no.: DE167503187

Redakcja:
Volker Sur
E-mail: volker.sur@kampmann.de 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treści witryny
Firma Kampmann GmbH nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości przedstawionych tu informacji. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności w stosunku do firmy Kampmann GmbH wynikłe z korzystania z witryny, czy to natury materialnej, czy też ideowej, są wykluczone, o ile firma Kampmann GmbH nie wykazała się zamierzonym działaniem lub rażącym niedbalstwem. Wszystkie oferty są niewiążące. Firma Kampmann GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub też czasowego lub całkowitego zaprzestania publikacji poszczególnych stron lub całej witryny.

2. Odniesienia i odsyłacze
Firma Kampmann GmbH oświadcza niniejszym wyraźnie, że na chwilę umieszczenia linków strony, do których linki zostały zamieszczone, nie zawierają treści sprzecznych z przepisami prawa i/lub, je naruszających. Firma Kampmann GmbH oświadcza również, że nie ma wpływu na aktualną i przyszłą prezentację treści witryn, do których umieszczono linki/odesłania, oraz na samą zawartość takich witryn. Nie można zakładać, iż będzie przeprowadzana kompleksowa kontrola treści takich witryn bez zaistnienia konkretnych przesłanek o naruszeniu przepisów prawa. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu przepisów prawa dane linki zostaną bezzwłocznie usunięte.

3. Prawa autorskie
Prawa autorskie do obiektów opublikowanych przez firmę Kampmann GmbH należą wyłącznie do firmy Kampmann GmbH. Wykorzystanie, sprzedaż lub powielanie wszelkich treści tej witryny w mediach elektronicznych lub w prasie bez wyraźnej zgody firmy Kampmann GmbH jest zabronione.

4. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu są niezgodne, już niezgodne lub nie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to pozostałe części dokumentu zachowują skuteczność.