Obliczanie obciążenia chłodniczego – proste wyjaśnienie


Podstawą obliczania obciążenia chłodniczego w celu projektowania i prawidłowego rozplanowania instalacji klimatyzacyjnych wszelkiego rodzaju i rozmiaru jest dyrektywa VDI 2078. Ten dokument, „Obliczanie obciążeń termicznych i temperatur w pomieszczeniach (projektowanie obciążenia chłodniczego i symulacja roczna)”, jest publikowany przez stowarzyszenie inżynierów niemieckich (Verein Deutscher Ingenieure, VDI).

Dyrektywa nie jest wiążąca, w odróżnieniu od oficjalnej ustawy. Zawiera ona jednak zalecenia i reguły, dlatego stanowi aktualny stan techniki.

Dyrektywa VDI 2078 określa sposób obliczania obciążenia chłodniczego, temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz temperatury operacyjnej we wszystkich pomieszczeniach, niezależnie od tego, czy i w jaki sposób są klimatyzowane. Uwzględniane są wszystkie parametry, które w jakikolwiek sposób wpływają na warunki termiczne w pomieszczeniu.

Czym jest obciążenie chłodnicze?

Obciążenie chłodnicze stanowi sumę obciążeń cieplnych odprowadzanych z pomieszczenia w celu osiągnięcia żądanej temperatury i składa się z następujących elementów:

Zewnętrzne obciążenie chłodnicze

• Ciepło transmisyjne z nieklimatyzowanych sąsiednich pomieszczeń, ścian zewnętrznych i powierzchni dachowych

• Ciepło promieniowania przez okna


Wewnętrzne obciążenie chłodnicze

• Ciepło oddawane przez osoby, oświetlenie, maszyny i urządzenia

• Przyjmowanie ciepła przez przepływ materiałów w pomieszczeniach

• Ciepło reakcji chemicznych


Utajone obciążenia cieplne powodowane przez wilgoć

Poprzez zsumowanie tych obciążeń uzyskuje się obciążenie chłodnicze pomieszczenia, jakie musi odprowadzić instalacja klimatyzacyjna.


Przybliżone obliczenie obciążenia chłodniczego dla poszczególnych pomieszczeń

Wadą aktualnego wydania VDI 2078 jest korzystanie z symulacji budynku, którą można obliczyć tylko ze wsparciem komputerów oraz profesjonalnych, drogich programów. Stara forma 2078 oferowała możliwość obliczenia przybliżonego, którą udostępniamy poprzez narzędzie obliczeniowe na naszej stronie domowej. Nie zastępuje ona dokładnego obliczenia, ale daje znacznie lepsze wyniki niż obliczanie z użyciem wartości szacunkowej (np. 100 W/m²)

Przejdź do obliczania obciążenia chłodniczego