Precyzja i prędkość

Pomiar wykonywany jest przez technika firmy Kampmann za pomocą laserów 2D lub 3D. Pomiary są bardzo dokładne, a ich przeprowadzenie bardzo szybkie. Rezultatem jest rysunek 2D lub 3D, który jest podstawą do wykonania planu instalacji. Plan instalacji zawiera dokładne opisy pozycji, które umożliwiają dokładne przypisanie dostarczonych urządzeń do wyznaczonych miejsc montażu.