Genau mein Klima!

Kampmann Polska Sp. z o.o. to zakład produkcyjny zlokalizowany w Łęczycy, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który od 2006 roku produkuje na zlecenie grupy Kampmann komponenty do urządzeń grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Hale produkcyjne o powierzchni ponad 8000 m², około 140 stałych pracowników oraz bardzo dobre położenie w centrum Polski przy głównych szlakach komunikacyjnych powodują, że zakład jest ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw grupy Kampmann.

Kampmann to firma rodzinna, nieustannie budująca markę przedsiębiorstwa przyjaznego pracownikom i ich rodzinom. Wspierając kulturę ciągłego doskonalenia kreujemy przyjazny pracownikom klimat pracy, w którym mogą oni rozwijać siebie i swoje pomysły. Wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.​

Kampmann Polska Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 21f
99-100 Łęczyca
Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000228487 / NIP 5070017103 / REGON 100008292 / Kapitał zakładowy 3 000 000 zł

Telefon: +48 24 721 91 71
E-mail: sekretariat@kampmann.pl
Przesyłanie faktur drogą elektroniczną: invoice@kampmann.pl
Praca, praktyki, staże: rekrutacja@kampmann.pl