dostawa

Dostawa

Wszystko na swoim miejscu

Dostarczane na plac budowy produkty Kampmann są odpowiednio posegregowane i spakowane na paletach. Pakowanie produktów odbywa się z informacją o miejscu montażu określonym tak dokładnie, że można je przyporządkować do danego miejsca montażu bez potrzeby otwierania.

Produkty zapakowane są w najlepszy możliwy sposób. Na przykład wszystkie konwektory podłogowe dostarczane są z seryjną pokrywą z tworzywa sztucznego na kratce i krawędziach ramy dla ochrony podczas budowy. Na życzenie, w celu jeszcze większej ochrony, możemy zastosować fabryczną pokrywę montażową wykonaną z drewna.

Klimakonwektor Venkon zabezpieczony jest matą ochronną na nawiewniku powietrza, aby chronić filtr podczas dalszych etapów budowy.

Ogrzewanie wykopów do wyboru z drewnianą pokrywą montażową