konfiguracja

Konfiguracja

Plany realizacji i warianty połączeń – koncepcje rozmieszczenia zgodne ze specyfikacją budynku

Miejsce montażu i sposób rozmieszczenia systemów TGA w znacznym stopniu zależą od wymiarów i wyposażenia budynku. Przygotowujemy plany wykonawcze i warianty połączeń, aby ułatwić i zoptymalizować planowanie.

Wydajne podsystemy

W planowaniu systemu TGA przydatne może okazać się podzielenie złożonych systemów na podsystemy. W taki sposób różne strefy temperaturowe lub pojedyncze rozproszone urządzenia mogą zapewnić duże korzyści w fazie instalacyjnej i w późniejszym użytkowaniu.

Przy podziale na podsystemy nie można oczywiście stracić orientacji! Zwłaszcza w dużych budynkach komercyjnych i przemysłowych niezwykle ważne jest zachowanie przejrzystej sytuacji instalacyjnej i możliwe efektywne rozmieszczenie urządzeń. Jednocześnie należy przestrzegać obowiązujących norm. Służymy pomocą!

Narzędzia obliczeniowe

Grupa Kampmann postawiła sobie za cel wspieranie Cię przy planowaniu projektu. Do wielu produktów oferujemy programy doborowe. Przykład: wybierz konwektor podłogowy Katherm HK w odpowiedniej dla siebie wersji, a w kolejnym kroku, przy pomocy kilku kliknięć, oblicz parametry produktu. Dodaj produkt do przechowalni lub pobierz tekst oferty przetargowej.

W celu konfiguracji nawiewników udostępniamy do pobrania tabele obliczeniowe. Po podaniu parametrów takich jak geometria pomieszczenia, przepływ powietrza lub żądana ilość urządzeń można w prosty sposób stworzyć własną, indywidualną kartę charakterystyki.

Modelowanie informacji o budynku (BIM, Building Information Modeling)

Napis Building Information Modeling, w skrócie BIM, na pustym korytarzu w połowie narysowany, w połowie prawdziwy, z kolumnami

Dla wielu produktów Kampmann, a w szczególności konwektorów podłogowych, dostępne są do pobrania dane BIM. Dane BIM firmy Kampmann zawierają wymiary urządzenia, parametry techniczne przyłączy wodnych i elektrycznych oraz dane dotyczące wydajności. Chętnie udzielimy dalszych informacji dotyczących częstotliwości konserwacji lub wymiany filtrów, parametry te nie są zawarte w danych BIM.

BIM – o co tu chodzi?

Pod pojęciem Building Information Modeling (modelowanie informacji o budynku) kryje się metoda projektowania w budownictwie mająca na celu centralne zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi projektu (źródło: Przewodnik BIM dla Niemiec). W USA, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich BIM jest już standardową metodą realizacji projektów, dlatego przedsiębiorstwa działające międzynarodowo muszą zapoznać się z systemem BIM i oferować dane w odpowiednim formacie.

Zalety BIM

Główną zaletą danych BIM są wyczerpujące, łatwo dostępne i edytowalne informacje o budynku i produktach. Ta różnorodność i szczegółowość informacji zapewnia uczestnikom projektu większe bezpieczeństwo w zakresie planowania, terminów i kosztów. Różne źródła danych są dzięki temu lepiej powiązane, informacje bardziej precyzyjne, a obliczenia dokładniejsze.

Modele produktów dla programów AutoCAD, Revit i MagiCAD

Modele produktów dostępne są dla użytkowników programów AutoCAD, Revit i MagiCAD. Do udostępniania danych BIM firma Kampmann GmbH wykorzystuje MagicCloud, platformę informatyczną fińskiego przedsiębiorstwa Progman Oy. Firma ta znana jest ze swojego oprogramowania BIM o nazwie MagiCAD – wiodącego oprogramowania projektowego TGA i jednego z najczęściej stosowanych programów BIM w dziedzinie systemów automatyki budynku.

Oczywiście oprócz danych BIM nadal oferujemy nasze rysunki 2D w formacie DXF/DWG.

Do Centrum Pobierania