Projektowanie w tle

Dbamy o to, aby projektowane produkty doskonale dopasowały się do warunków strukturalnych. Wysoki poziom konstruktywnego działania, który zapewniamy w tle, pozostaje zazwyczaj niezauważony dla naszych partnerów. Po prostu pozwól nam działać.

Dla przykładu oferujemy kompletne obliczenie równoważenia hydraulicznego nawiewników rurowych okrągłych. Przede wszystkim całkowita długość systemu rur okrągłych, ale także średnica nominalna, liczba szczelin i ich długość, sprawiają, że konieczne jest zastosowanie zdefiniowanych oporników stałych w systemie rur okrągłych, aby móc wpływać na warunki ciśnieniowe w obrębie przewodu bez zakłócania jego jednolitego wyglądu.

Tutaj tak naprawdę zaczyna się zabawa: rozwiązania specjalne

Architekci i inwestorzy oprócz ogólnych wytycznych stawiają specjalne wymagania odnośnie do wyglądu, materiałów, kolorów i kształtów urządzeń. Na przykład konwektory podłogowe można dopasować do zaokrąglonych kształtów elewacji lub elementów budynku, takich jak słupy.

W naszym centrum badań i rozwoju możemy przeprowadzić różne pomiary i testy urządzeń już na etapie projektowania i opracowywania prototypów. Komputerowo wspomagana symulacja rozwiązań oferuje bezpieczeństwo planowania podczas opracowywania projektów.

W ścisłej współpracy z innymi firmami realizujemy konstrukcje specjalne, np. obudowy z drewna lub indywidualnie produkowane osłony parapetowe. W razie potrzeby nasi monterzy służą przedsiębiorstwom wykonawczym pomocą na miejscu.

Skontaktuj się z nami, a my chętnie znajdziemy indywidualne rozwiązanie spełniające Twoje oczekiwania.