laboratorium-przeplywu-powietrza-

Laboratorium przepływu powietrza: realistyczna symulacja planowania

Pomiary projektów zgodnie z normą

W laboratorium przepływu powietrza Centrum Badawczo-Rozwojowego Kampmann (FEC) przeprowadzane są pomiary zgodnie z normami DIN EN 442 i DIN EN 16430. Pomiary obejmują standardowe pomiary normatywne, jak również tworzenie sytuacji (pomieszczenia) specyficznych dla projektu zgodnie z wymaganiami klienta.

  

Jaką strukturę ma laboratorium przepływu powietrza?

Laboratorium podzielone jest na dwie odseparowane termicznie komory do rzeczywistej symulacji klimatyzowania pomieszczeń. Ściany, podłogi i sufit można ogrzewać lub chłodzić niezależnie od siebie. W ten sposób można z najwyższą dokładnością określić moce grzewcze i chłodnicze takich produktów jak konwektory podłogowe czy klimakonwektory. Typowe pytania to, oprócz weryfikacji pokrycia obciążenia grzewczego i chłodniczego pomieszczenia, udokumentowanie przepływu powietrza w pomieszczeniu oraz komfortu cieplnego dla do pomieszczenia i warunków pracy urządzeń.

W przypadku projektów dużych lub wymagających specjalnego podejścia do planowania, oferujemy naszym klientom opcję pomiarów specyficznych dla danego projektu. Polega to na jak najbardziej realistycznym odtworzeniu sytuacji w pomieszczeniu w jednym z naszych laboratoriów przepływu powietrza i zainstalowaniu urządzeń klimatyzacyjnych. Następnie przeprowadzane są kompleksowe pomiary, potwierdzające funkcjonalność, wydajność i komfort planowania.

Matthias Winkelhaus, szef działu rozwoju technicznego i projektowania technicznego, pokazuje i wyjaśnia na filmie, jak wygląda typowa konfiguracja testowa dla projektu i jakie możliwości oferuje laboratorium:

             

W laboratorium przepływu powietrza tworzymy dla każdego projektu indywidualne, a przede wszystkim realistyczne środowisko do badań. Urządzenia są tu instalowane i eksploatowane zgodnie z wytycznymi projektu. Odtwarzane są cechy szczególne, takie jak specjalna geometria elewacji, a także umeblowanie i układ pomieszczeń.

  

Jaki jest cel pomiarów laboratoryjnych?

Celem pomiarów związanych z projektem jest precyzyjne stwierdzenie, czy moce grzewcze i chłodnicze urządzeń w interakcji z sytuacją w biurze odpowiadają szczegółowemu planowaniu wstępnemu. Projektant, konstruktor instalacji i/lub właściciel budynku uzyskuje w ten sposób wysoki stopień bezpieczeństwa planowania w dalszej realizacji swojego projektu.

Laboratorium przepływu powietrza w pomieszczeniu zostało zaprojektowane we współpracy z HLK Stuttgart, renomowanym i niezależnym instytutem badawczym zajmującym się pomiarami w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń.

  

Według jakich norm mierzone są urządzenia chłodnicze i grzewcze?

  • EN 442-2: Grzejniki i konwektory
  • EN 16430-1-3: Wspomagane wentylatorowo radiacyjne, konwekcyjne i kanałowe wymienniki ciepła
  • EN ISO 7730: Ergonomia środowiska termicznego

Tutaj można dowiedzieć się jeszcze więcej o naszych możliwościach w Centrum Badawczo-Rozwojowym.

  

Najważniejsze informacje w skrócie

  • pomiary zgodne z normami DIN EN 442 i DIN EN 16430
  • podział laboratorium na dwie odseparowane termicznie komory
  • wykazywanie pokrycia obciążenia grzewczego i chłodniczego pomieszczenia
  • dokumentowanie przepływu powietrza w pomieszczeniu i komfortu cieplnego
  • indywidualne i realistyczne środowisko badań
  • wysokie bezpieczeństwo planowania dla dalszej realizacji projektu

  

Chcesz rozwijać swój duży projekt razem z nami? Zapraszamy do kontaktu.