header

Nagrzewnice powietrza jako energetyczny system niskotemperaturowy

Oszczędność energii dzięki systemom nagrzewnic powietrza

W naszej branży ważne jest planowanie z myślą o przyszłości. Nadchodzi kolejny sezon grzewczy. W tym artykule wyjaśnimy, jak w kilku prostych krokach zoptymalizować wydajność energetyczną istniejących systemów nagrzewnic, np. w halach przemysłowych, a tym samym pomóc klientom przygotować się na chłodniejsze pory roku. Nasze porady i zalecenia pozwolą obniżyć koszty energii i ślad CO2, tak aby klienci mogli osiągnąć swoje cele klimatyczne.

Poza tym omówimy nowoczesne systemy nagrzewnic powietrza, które za sprawą inteligentnej regulacji oraz wydajnych wentylatorów EC dawno weszły już także do świata chłodzenia.

Najpierw przyjrzyjmy się jednak temu, co można zrobić, gdy klienci ogrzewają istniejące hale przemysłowe za pomocą nagrzewnic powietrza i term gazowych. Decyzja na temat liczby kroków, które zostaną podjęte, należy w całości do klienta.

Krok 1: Kontrola temperatur systemowych i głębokości wnikania.

Wiele instalacji skonfigurowanych jest w sposób nieoptymalny. Często temperatury na zasilaniu i powrocie są niepotrzebnie zbyt wysokie. Obniżenie ich nawet o kilka stopni może przynieść znaczącą redukcję kosztów i poziomu emisji. Należy sprawdzić, czy w instalacji możliwe jest obniżenie temperatury na zasilaniu, i przetestować, jak duże obniżenie jest możliwe.

Nagrzewnica powietrza TOP z rozdzielaczem powietrza KaMAX

W związku z tym ważne jest, aby ciepło docierało tam, gdzie jest potrzebne: Czy głębokość wnikania nagrzewnicy powietrza jest wystarczająca? Jeżeli tak nie jest ze względu na czynniki takie jak moc wentylatora lub wypór termiczny spowodowany przez maszyny, uzasadnione może być zwiększenie mocy nagrzewnicy powietrza lub zastosowanie specjalnych lameli kierujących, które zwiększają głębokość wnikania. Do nagrzewnic powietrza Kampmann dostępny jest osprzęt dodatkowy KaMAX (Kampmann MultiAirMiX), który można bez problemu doposażyć.

Rozdzielacz powietrza KaMAX wykorzystuje ułożone w okręgu lamele o kształcie trapezu, które mocowane są od wewnątrz i na zewnątrz. Lamele można wyregulować z zewnątrz za pomocą dźwigni lub za pośrednictwem silnika wtykowego, co pozwala na kierowanie powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem. Także głębokość wnikania powietrza może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb. Tym sposobem wylot powietrza KaMAX zapewnia komfortową dystrybucję powietrza od sufitu aż po obszar przebywania, nawet w bardzo wysokich halach.

Krok 2: Ustawienie cyrkulacji powietrza o współczynniku 1,8.

Współczynnik 1,8 pozwala na osiągnięcie cyrkulacji powietrza, która efektywnie usuwa uwarunkowane fizycznie poduszki ciepłego powietrza pod sufitem hali. Ciepłe powietrze spod stropu jest wówczas przekierowywane do obszaru, w którym przebywają lub pracują ludzie.

W tym kontekście nagrzewnice powietrza wykazują znaczną przewagę nad systemami płaszczyznowymi, takimi jak sufitowe promienniki płytowe, które nie oferują możliwości recyrkulacji ciepłego powietrza.

W celu osiągnięcia cyrkulacji powietrza o współczynniku 1,8 uzasadnione może być jednak uzupełnienie systemu o kilka dodatkowych nagrzewnic powietrza. Z reguły są one bardziej wydajne od istniejących nagrzewnic powietrza za sprawą nowoczesnych rozwiązań technicznych, zwłaszcza nowej techniki napędowej EC. Niemniej jednak wykorzystanie kombinacji jest możliwe bez żadnych problemów.

Krok 3: Uzupełnienie systemu o pompy ciepła.

KaClima R32 AO 53-85 kW

Jedna lub kilka pomp ciepła, które zasilają nagrzewnicę powietrza pompowaną ciepłą wodą w niskim zakresie temperatur, to znaczący krok w kierunku odejścia od energii z paliw kopalnych. Pomagają w tym między innymi różne programy dotacji. Klienci mają możliwość całkowitego zrezygnowania z gazu dzięki pompom ciepła, jednak możliwe jest także zrealizowanie kombinacji w celu częściowego obniżenia zużycia gazu.

Zastosowanie pomp ciepła KaClima jednocześnie zapewnia także możliwość chłodzenia hali. TOP C to nagrzewnica powietrza ogrzewająca za pomocą ciepłej wody, a latem chłodząca z wykorzystaniem zimnej wody, także dostarczanej przez generator wody lodowej/pompę ciepła KaClima. Komfortowe chłodzenie hali pozwala na zminimalizowanie tolerancji oraz zjawiska rozszerzania się materiałów w produkcji.

Nagrzewnica powietrza TOP C

Nowoczesne systemy nagrzewnic powietrza

Dotarliśmy do kroku 3, przed którym omówiliśmy już wiele zalet nowoczesnego systemu nagrzewnic powietrza w kombinacji z pompami ciepła/generatorami wody lodowej. Naturalnie, całkowicie nowy system może w najlepszy sposób wykorzystać zalety innowacyjnych rozwiązań.

Znaczącą rolę odgrywa przy tym inteligentna regulacja. Realizację pełnego potencjału umożliwia zainstalowanie wyłącznie nagrzewnic powietrza z technologią EC, która jest obecnie standardem w asortymencie nagrzewnic powietrza marki Kampmann. Decydującym czynnikiem jest możliwość płynnej regulacji z optymalnym punktem pracy silnika na przestrzeni całego zakresu prędkości obrotowej nagrzewnicy powietrza. Regulacja KaControl gwarantuje, że instalacja eksploatowana jest dokładnie w tym zakresie obciążeń, który rzeczywiście jest potrzebny. Dzięki temu zapobiega się zbędnemu zużyciu energii i uzyskuje trwałą oszczędność na kosztach eksploatacyjnych.

Silniki EC zapewniają wydajność, spełniając jednocześnie przyszłościowo wymagania dyrektywy UE w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią (ErP).

Bramowa kurtyna powietrzna ProtecTor

Uzasadnione jest jednak także rozważenie innych komponentów, takich jak bramowe kurtyny powietrzne. Zwłaszcza w przypadku dużych bram do budynków ProtecTor efektywnie odgradza zimne powietrze, oczywiście z wykorzystaniem płynnie regulowanych wentylatorów EC. Tak zwana technologia tandemowa, obejmująca kurtynę wstępną bez wyrównywania temperatury oraz kurtynę ciepłego powietrza, jest tak wydajna, że do skutecznego oddzielania zimnego powietrza potrzebny jest tylko jeden rząd wentylatorów. Potwierdza to także nasz europejski patent.

Przedstawione przez nas trzy kroki dają wystarczająco dużo powodów, aby zweryfikować tę propozycję. Potrzebne jest wsparcie lub porada? Chętnie pomożemy. Tutaj znaleźć można odpowiednią osobę kontaktową.

Oszczędność energii dzięki systemom nagrzewnic powietrza