header

W jaki sposób świeże powietrze przedostaje się do pomieszczenia?

Warianty doprowadzające konwektorów podłogowych Katherm

Pandemia koronawirusa uświadomiła wszystkim, jak ważne jest świeże powietrze. Zwiększyła się też świadomość dotycząca zapotrzebowania na regularną wentylację, dlatego dbałość o nią widoczna jest we wszystkich obszarach. Wiemy teraz, że doprowadzanie świeżego powietrza do pomieszczeń zmniejsza stężenie patogenów chorobotwórczych i znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia wirusami.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest też obniżanie stężenia CO2 w pomieszczeniu, a tym samym w powietrzu, którym oddychamy. Zbyt wysokie stężenie CO2 w powietrzu powoduje zmęczenie i pogarsza zdolność koncentracji.

Czy wiesz, że to możliwe? Doprowadzanie powietrza z konwektora podłogowego

Oferujemy możliwość uzupełnienia każdego produktu z rodziny konwektorów podłogowych o kanały doprowadzające powietrze. Zasadniczo dodanie funkcji doprowadzania powietrza do konwektorów podłogowych możliwe jest na dwa sposoby. Po pierwsze, do każdego produktu z rodziny Katherm domontować można standardowy kanał doprowadzający o długości 400 mm. Po drugie, kanały można na życzenie dopasować konstrukcyjnie do warunków danego projektu.

Połączenie konwektorów podłogowych z kanałami doprowadzającymi powietrze

Kanał doprowadzający Katherm ZL jest dostępny do całego asortymentu konwektorów podłogowych. Jest to kanał podpodłogowy o długości 400 mm, który można zamontować do poszczególnych jednostek Katherm. W zależności od wersji Katherm do wyboru dostępne są różne wielkości króćców w okrągłym lub owalnym kształcie.

1 Kanał doprowadzający z króćcem doprowadzającym 2 Wspornik łączący 3 Suwak doprowadzania 4 Poprzeczka usztywniająca 5 Blacha perforowana 6 Filtr  

  

Strumień objętości powietrza regulowany jest za pomocą wbudowanych elementów suwakowych w kanałach doprowadzających. Komfort odgrywa bardzo ważną rolę i jest uwzględniany podczas projektowania konwektorów podłogowych. Udzielamy wsparcia w zakresie zapewniania zgodność z aktualnymi normami DIN EN 16798, części 1 i 2, oraz DIN EN ISO 7730.

Przykład – Katherm HK z kanałem doprowadzającym

  

Zalety kanałów doprowadzających

  • Dostępność licznych szerokości i wysokości kanałów
  • Doprowadzanie powietrza poprzez konwektor podłogowy Katherm
  • Niskie prędkości wylotu powietrza, zapewniające komfortową wentylację
  • Niski poziom hałasu przy prawidłowym rozplanowaniu
  • Niskie koszty inwestycji i konserwacji
  • Optycznie ciągłe pasmo pomimo połączenia konwektora podłogowego z kanałem doprowadzającym Katherm ZL
  • Brak części zużywających się/napędzanych elektrycznie

Moduły doprowadzania powietrza w Katherm HK

Obok opcji umożliwiającej doprowadzanie powietrza pierwotnego przez kanały doprowadzające Katherm ZL, opracowaliśmy także specjalne moduły doprowadzania powietrza do naszych zaawansowanych urządzeń Katherm HK. W tym przypadku uzdatnione powietrze pierwotne prowadzone jest pod konwektorem podłogowym, a następnie wydostaje się poprzez szczelinę wylotową po stronie elewacji. Dzięki wolnemu przepływowi powietrza o niskich turbulencjach osiągane jest optymalne działanie ekranujące przed powierzchniami okiennymi.

Katherm HK z modułami doprowadzania powietrza

Objętość doprowadzanego powietrza można wygodnie regulować. Jest to możliwe za pośrednictwem zmiennej liczby modułów doprowadzania powietrza na kanał oraz suwaka pozwalającego na regulację podczas pracy. Każdy moduł doprowadzania powietrza może dostarczać do 60 m³/h. Chętnie udzielimy porady i pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację.

Specjalne konstrukcje do doprowadzania powietrza

Nasze rozwiązania specjalne umożliwiają także – w zależności od modelu Katherm – ogrzewanie lub chłodzenie uzdatnianego powietrza pierwotnego albo przeprowadzanie wymiany powietrza. Rozwiązania te są projektowane przez nas indywidualnie pod kątem danej inwestycji. W konstrukcji uwzględniane jest więc doprowadzanie powietrza bezpośrednio w kanale. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów.

W przypadku konwektorów podłogowych Katherm NK, które działają w oparciu o zasadę naturalnej konwekcji, przyłącza doprowadzania można umieścić z boku lub na dole kanału. Przyłącza te skutkują dodatkowym zwiększeniem wydajności.

  

W przypadku Katherm QK dopasowana współpraca cichego wentylatora poprzecznego EC i wysokowydajnego konwektora miedziano-aluminiowego zapewnia optymalny klimat w pomieszczeniach. Powietrze może być wprowadzane do powietrza różnymi drogami. Poniżej przedstawiono dwa przykłady prowadzenia powietrza z odrębnym kanałem wydmuchowym, a także przepływu powietrza pierwotnego przez konwektor.

  

Urządzenie Katherm ID jest przystosowane do ogrzewania i chłodzenia. Powietrze pierwotne jest doprowadzane do konwektora przez dysze zoptymalizowane pod kątem przepływu, podczas gdy w konwektorze następuje indukcja powietrza wtórnego.

  

Katherm QL to system powietrza wyporowego do wentylacji wyporowej bez efektu przeciągu. Powietrze wyporowe może być komfortowo doprowadzane nawet w przypadku ogrzewania. Świeże powietrze optymalnie wpływa na atmosferę w pomieszczeniu.

  

Nietrudno zauważyć, że Kampmann dysponuje ogromną wiedzą w kwestii powietrza pierwotnego w systemach podłogowych. Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia! Wystarczy skontaktować się z nami, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla danego projektu. Osobistego konsultanta znaleźć można tutaj.