klimakonwektory-kampmann

Urządzenia indukcyjne kontra klimakonwektory

Porównanie parametrów ekonomicznych i technicznych urządzeń do chłodzenia pomieszczeń hotelowych

W ramach prac naukowych przeprowadzono porównanie systemowe między urządzeniami indukcyjnymi a konwektorami wentylatorowymi (klimakonwektorami) z technologią EC. Ze względu na niską emisję hałasu oba systemy stanowią często wybierane rozwiązania dla rozproszonej klimatyzacji hotelowej – same w sobie mają one jednak zarówno zalety, jak i wady. Celem badań było porównanie różnic ekonomicznych i technicznych obu systemów chłodzenia pokojów hotelowych.

Przedmiot badań naukowych

Przy uwzględnieniu wytycznych VDI 2067 „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach” zdefiniowano różne parametry i stworzono model obliczeniowy. Przedmiotem badań był fikcyjny budynek hotelowy o różnej liczbie i wielkości pokojów. W oparciu o zdefiniowane parametry zostały zbadane następujące aspekty:

 • zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • zapotrzebowanie na energię grzewczą i chłodniczą
 • koszty inwestycji, konserwacji i utrzymania

Porównanie obu systemów w skrócie

Podsumowując można stwierdzić, że konkretne porównanie obu systemów zawsze zależy od odpowiednich obciążeń pomieszczeń. Ponieważ przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń indukcyjnych występują duże wahania wymaganego przepływu powietrza pierwotnego, powstają duże różnice w zużyciu energii i kosztach inwestycyjnych. 

Porównanie całkowitych kosztów obu systemów wykazało jednak, że konwektory wentylatorowe stanowią bardziej ekonomiczną opcję przy niemal takich samych kosztach inwestycyjnych. Jedną z przyczyn jest większe zużycie energii przez centralne urządzenie wentylacyjne przy zastosowaniu urządzeń indukcyjnych. Także późniejsze koszty części zużywających się, na przykład wentylatora, nie pozwalają na to, aby całkowite koszty konwektorów wentylatorowych w analizowanym okresie przewyższały całkowite koszty systemu z urządzeniami indukcyjnymi.

Kolejnym aspektem jest wielkość centralnego urządzenia wentylacyjnego. Przy uwzględnieniu wymogów prawnych poziomu 2 dyrektywy ws. ekoprojektu 2018 okazuje się, że centralne urządzenia wentylacyjne będą musiały być o 30% większe, aby dostarczać taką samą ilość powietrza. Odpowiednio przewidywane koszty dodatkowe w odniesieniu do wielkości urządzenia nie zostały jeszcze uwzględnione.

Urządzenie indukcyjne

 • Wyższe koszty inwestycyjne z powodu większych sieci kanalizacyjnych i studzienek
 • Zgodnie z nową dyrektywą ws. ekoprojektu 2016/2018 centralne urządzenie wentylacyjne wymaga około 30% więcej miejsca do transportu tej samej ilości powietrza
 • Urządzenia indukcyjne są o ok. 1/3 większe niż konwektory wentylatorowe
 • Wymagany wyższy strumień objętości niż minimalny strumień objętości, który jest konieczny do odprowadzenia powstających w pomieszczeniu ładunków wilgoci i CO2
 • Niska emisja hałasu (praca na poziomie 2: 22 – 30 dB(A))
 • Prosta konserwacja, brak kosztów konserwacyjnych z powodu wymiany filtrów

Konwektor wentylatorowy

 • Niższe koszty inwestycji
 • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce (montaż w suficie podwieszanym)
 • Oszczędność energii dzięki rozproszonej klimatyzacji pokojów hotelowych (wyłącznie niezbędna ilość powietrza pierwotnego) oraz wysokowydajnej rekuperacji ciepła
 • Niska emisja hałasu (< 20 – 33 dB(A))
 • Niskie koszty konserwacji dzięki zastosowaniu regenerowalnych filtrów
 • Łatwa konserwacja

Szczegółowy raport z prezentacją wyników można znaleźć tutaj.

Pobierz porównanie systemów