Sünte Marienschule, Wietmarschen

Optymalny mikroklimat w klasach

Miejscowość: Wietmarschen

Sünte-Marien-Schule w Wietmarschen cieszy się z komfortowej wentylacji od grudnia 2021. Powód: 17 decentralnych urządzeń wentylacyjnych „WZA” Kampmann w klasach.

Dzięki finansowemu wsparciu od BAFA w „Budowie stacjonarnych instalacji RLT” gmina i kierownictwo szkoły zainwestowały w wyposażenie placówki.

Czyste i dobrej jakości powietrze jest warunkiem sukcesów w nauce. Prawie 200 uczennic i uczniów z 10 klas oraz 15 nauczycieli korzysta z optymalnego dopływu świeżego powietrza. Okazało się, że kiepska wentylacja i powodowany tym zbyt wysoki poziom stężenia CO2 w klasach wywoływały bóle głowy i uczucie zmęczenia oraz nie sprzyjały koncentracji. Poza tym WZA zmniejsza ilość pyłków, kurzu i wirusów. Wilgoć odzyskiwana z powietrza odprowadzanego wzbogaca nawiewane powietrze zewnętrzne. Dobra wilgotność powietrza ma decydujące znaczenie dla zachowania indywidualnej odporności na wirusy, ponieważ zapobiega wysychaniu śluzówek.

Zainstalowane na elewacji urządzenia są zabezpieczone osłoną chroniącą je przed ulewnym deszczem i zapobiegającą zwarciu pomiędzy zasysaniem powietrza zewnętrznego a wylotem powietrza zużytego. Przy projektowaniu urządzenia wentylacyjnego dla szkoły Kampmann kierował się zasadą zrównoważonego rozwoju. Wbudowany w urządzenie odzysk ciepła sprawia, że traci się znacznie mniej energii niż przy nieregularnej wentylacji poprzez otwieranie okien. Wskutek stałej wentylacji temperatura w pomieszczeniu nie spada gwałtownie, lecz jest przez cały czas utrzymywana na tym samym poziomie. Niepotrzebne jest krótkie i intensywne wietrzenie, takie jak w czasie pandemii koronawirusa. W trybie automatycznym poziom CO2 w pomieszczeniu jest ciągle mierzony i intensywność wentylacji dostosowuje się do niego. Łącznie do klasy wprowadzanych jest od 400 do 1000 m³/h czystego powietrza zewnętrznego. Podczas pracy w trybie nominalnym urządzenie tłoczy 800 m³/h, generując odgłosy eksploatacyjne na poziomie ciśnienia akustycznego ok. 35 dB(A). Powietrze zewnętrzne nie przepływa bezpośrednio przez strefę przebywania ludzi, lecz wzdłuż sufitu, wskutek czego powietrze miesza się w niezwykle przyjemny dla użytkowników sposób. Obsługa urządzenia odbywa się przez pojedynczy przycisk. Miejsce, w którym umieszcza się urządzenie, można wykorzystać w indywidualny i kreatywny sposób, ponieważ duże białe płaszczyzny są namagnesowane. WZA można instalować bez przerywania działania szkoły. Po ustawieniu dwóch sześcianów oraz obudów decentralne urządzenie wentylacyjne jest gotowe do użycia, wymaga tylko podłączenia do prądu.

W czasie pandemii koronawirusa zagadnienie „optymalnej wentylacji pomieszczeń szkolnych” zyskało na znaczeniu i jest wciąż aktualne. Odpowiednio dobrana wentylacja może stworzyć optymalne warunki do nauki i komfortowy mikroklimat w klasach.

Wbudowane produkty