ekoprojekt-konsekwencje-dla-systemow-wentylacyjnych

Ekoprojekt: konsekwencje dla systemów wentylacyjnych

W ramach dyrektywy dot. ekoprojektu uchwalone zostało nowe rozporządzenie komisji UE 1253/2014

Od 01.01.2016 r. systemy wentylacyjne będą musiały spełniać szereg ważnych wymogów, które w roku 2018 zostaną dodatkowo rozszerzone. Wymogi te mają na celu zwiększenie wydajności systemów wentylacyjnych, a tym samym zmniejszenie zużycia energii. Tu znajdziesz przegląd możliwych konfiguracji systemów zgodnych z nową dyrektywą dot. ekoprojektu.

Streszczenie najważniejszych punktów rozporządzenia UE 1253/2014:

 • podział urządzeń wentylacyjnych na urządzenia do wentylacji budynków mieszkalnych (do 250 m³/h*) i niemieszkalnych (od 250 m³/h*)
 • podział systemów wentylacyjnych na systemy jednokierunkowe i dwukierunkowe
 • obowiązkowa wielobiegowa (> 2 poziomy) lub bezstopniowa regulacja wentylatorów
 • wymagana minimalna efektywność wentylatorów
 • wymagana rekuperacja ciepła w centralnych systemach wentylacyjnych
 • wymagana minimalna rekuperacja ciepła w centralnych systemach wentylacyjnych
 • rekuperacja ciepła musi być regulowana i wyposażona w obejście
 • maks. pobór prądu / wydajność energetyczna całego urządzenia wentylacyjnego
 • rekuperacja ciepła:
  • od 01.01.2016: > 67% sprawności cieplnej (zgodnie z EN 308)
  • od 01.01.2018: > 73% sprawności cieplnej (zgodnie z EN 308)
 • rekuperacja cieplna w zintegrowanych systemach cyrkulacji:
  • od 01.01.2016: > 63% sprawności cieplnej (zgodnie z EN 308)
  • od 01.01.2018: > 68% sprawności cieplnej (zgodnie z EN 308)

* od 250 m³/h i 1000 m³/h producent może wybrać przeznaczenie do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Przegląd konfiguracji systemu zgodnych z dyrektywą ErP obowiązującą od 01.01.2016 r.

1. Jednokierunkowy system wentylacyjny z naturalnym dopływem powietrza

Jednokierunkowy system wentylacyjny ze swobodnym napływem

Wymianę powietrza zapewnia jeden wentylator. W zależności od tego, czy jest to wariant 1 czy 2, w pomieszczeniu panuje lekkie nadciśnienie lub podciśnienie, co powoduje dopływ lub odpływ powietrza przez otwory w powłoce zewnętrznej.

Zalety

 • niskie koszty inwestycji
 • niewielka liczba i niewielkie rozmiary kanałów powietrznych
 • długa żywotność filtrów
 • efektywna regulacja temperatury poprzez urządzenia rozproszone

Wady

 • brak rekuperacji ciepła

2. Dwukierunkowy system wentylacyjny z urządzeniem centralnym z rekuperacją ciepła

Dwukierunkowy system wentylacyjny jako centralne urządzenie wentylacyjne z rekuperacją ciepła

Wymianę powietrza oraz regulację temperatury zapewnia urządzenie centralne.

Zalety

 • dowolny dobór komponentów na zasadzie modułowej, np. Airblock FG

Wady

 • wymagana większa ilość miejsca na urządzenie i kanały powietrzne
 • krótka żywotność filtrów
 • wysoki pobór mocy przez wentylatory

3. Dwukierunkowy system wentylacyjny Hybrid ECO System z rekuperacją ciepła

Dwukierunkowy system wentylacyjny Hybrid ECO System z rekuperacją ciepła

Wymiana powietrza odbywa się za pośrednictwem centralnego systemu wentylacyjnego z wydajną rekuperacją ciepła, a regulacja temperatury następuje poprzez urządzenia rozproszone.

Zalety

 • mniejsze kanały powietrzne (w porównaniu z urządzeniem centralnym)
 • wymagana mniejsza ilość miejsca na urządzenie wentylacyjne (w porównaniu z urządzeniem centralnym)
 • długa żywotność filtrów
 • efektywna regulacja temperatury poprzez urządzenia rozproszone
 • znacznie mniejsze zużycie energii do ogrzewania

Masz pytania dotyczące Hybrid ECO System lub chcesz otrzymać niezobowiązującą ofertę?

Czekamy na wasze wiadomości.