header

Nagrzewnica powietrza z wylotem powietrza KaMAX

Idealne połączenie, aby skutecznie zredukować poduszki ciepłego powietrza i zaoszczędzić energię

Nagrzewnice powietrza są rozwiązaniem gorącego powietrza w halach dla wielu zastosowań. W urządzeniu są wbudowane bezstopniowe wentylatory z cichym wirnikiem o sierpowych łopatkach napędzane prądem zmiennym EC, które pracują równomiernie spokojnie, nawet przy dużej wydajności. Zastosowana technologia EC zezwala na ich pracę tylko w zakresie wydajności, który jest potrzebny.

Nagrzewnice powietrza bardzo dobrze nadają się do przeciwdziałania zjawisku, które często występuje w halach przemysłowych: ciepło skumulowane pod sufitem hali. Tutaj stosujemy nasz wylot powietrza KaMAX (Kampmann-Multi-Air-miX), który szczególnie w wysokich halach redukuje kumulowanie się ciepła, a tym samym zapobiega ubytkowi energii.

Jak jest skonstruowany wylot powietrza KaMAX i jak działa?

Lamele w KaMAX są rozmieszczone w formie okręgu. Dają się ustawić od zewnątrz dźwignią nastawczą do żądanego pochylenia. Alternatywnie wylot powietrza KaMAX daje się sterować także zdalnie za pośrednictwem silnika wtykowego w kombinacji z przełącznikiem.

Wirowanie (czyli ruch obrotowy) powietrza wywiewanego można regulować tak, aby generować zarówno strumienie poziome, jak i pionowe o różnych własnościach indukcyjnych i zasięgach. W ten sposób zapobiega się dużym różnicom temperatur pomiędzy podłogą a sufitem. Ciepło skumulowane pod stropem hali jest zasysane i ponownie włączone do obiegu powietrza. Dokładne ustawienie KaMAX sprawia, że nawet duże ilości powietrza, o komfortowej regulacji temperatury, docierają do strefy przebywania bez tworzenia przeciągów.

Jakie położenie lameli jest przy jakiej wysokości hali najlepsze?

Poniżej opisujemy trzy możliwe warianty położenia lameli KaMAX przy różnych wysokościach sufitu i odpowiedni wpływ na wylot powietrza.

Hala o wysokości od 3 do 5 m

Poziome położenie

 • Lamele stoją poziomo, prawie poprzecznie do strumienia powietrza.
 • Wąska szczelina wylotu powietrza pomiędzy lamelami jest odpowiednio równo daleko otwarta.
 • Powietrze jest rozkładane płasko z wysokim efektem wirowania dość blisko pod sufitem i przepływa okrężnie wokół KaMAX.
 • Następuje indukowanie powietrza przy podłodze i przy suficie. Następuje przy tym redukcja poduszek ciepłego powietrza pod sufitem.
 • Występuje równomierny ruch powietrza.
 • Tylko niskie prędkości powietrza w strefie przebywania.
 • Brak zjawiska przeciągów.
 • Uzyskuje się duży komfort.

Hala o wysokości od 5 do 10 m

Lekkie położenie pionowe/położenie środkowe

 • Lamele są mocniej pochylane w kierunku obszaru przebywania.
 • Szczelina wylotu powietrza pomiędzy lamelami zwiększa się.
 • Lamele są teraz ustawione lekko pionowo względem siebie. W ten sposób zwiększa się działanie indukcyjne wypływającego strumienia powietrza i tym samym udział powietrza indukcyjnego bezpośrednio na wylocie powietrza KaMAX. Następuje redukcja poduszek ciepłego powietrza.
 • Za sprawą intensywnego ruchu wirującego powietrze w hali jest na dużej przestrzeni włączane do procesu wymiany powietrza.
 • W obszarze przebywania ludzi nie wyczuwa się bezpośredniego strumienia powietrza pierwotnego.
 • Dzięki indukcji powietrza w hali temperatura nawiewu ulega obniżeniu.
 • Prędkość powietrza jest już znacznie zmniejszona w momencie dotarcia do strefy przebywania.
 • Następuje intensywne mieszanie powietrza w hali, przy jednoczesnej niewielkiej prędkości powietrza i minimalnej stratyfikacji temperatury powietrza.
 • Rezultatem jest uczucie komfortu i oszczędność energii.

Hala o wysokości do 20 m

Pionowe położenie

 • Powietrze wydostaje się głównie w kierunku pionowym.
 • W maksymalnie pionowym położeniu lamele są ustawione względem siebie tak, że tworzą formę dysz.
 • Pomiędzy każdą z par lameli formujących dysze powstaje w ten sposób przestrzeń przypominająca dyfuzor.
 • Indukcja powietrza w hali następuje ze wszystkich stron, co znacznie obniża temperaturę nawiewu. Następuje redukcja poduszek ciepłego powietrza pod sufitami
 • Już mniej więcej 2 m poniżej KaMAX w ruch wprawiana jest podwójna ilość powietrza.
 • Wprawienie w ruch dużej ilości powietrza odbywa się przy niewielkiej temperaturze i prędkości, głębokość wnikania strumienia powietrza zwiększa się nawet do 30 %.
 • Rezultatem jest uczucie komfortu i oszczędność energii.
 • Takie ustawienie wylotu sprzyja ekonomicznemu ogrzewaniu nawet w przypadku bardzo wysokich hal.

KaMAX zapewnia stałe mieszanie powietrza w hali, omija wypór termiczny oraz w ten sposób zapobiega tworzeniu się pod stropem hali niepożądanej poduszki ciepłego powietrza, w skrócie:

 • eliminacja transmisyjnych straty ciepła
 • obniżenie kosztów energii
 • uczucie komfortu cieplnego w strefach przebywania ludzi

Przykład planowania projektu z wylotem powietrza KaMAX

KaMAX w pionowym położeniu

W naszym przykładzie planowania wybieramy halę przemysłową o powierzchni 3 200 m2 (40 m szerokości i 80 m długości). Przy wysokości 10 m daje to objętość pomieszczenia 32 000 m3 (3 200 m2 x 10 m).

Nagrzewnice powietrza powinny pracować w niskiej temperaturze, ogrzewanie PWW:

 • temperatura dopływu 45 °C
 • temperatura odpływu 40 °C
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu 20 °C

Zakładając maksymalną wysokość montażową przy średniej liczbie obrotów, dobiera się nagrzewnicę powietrza TOP w wielkości 7 z KaMAX w pionowym położeniu.

Przy napięciu sterującym 8 V powstaje strumień objętości powietrza w przypadku nagrzewnicy powietrza w wielkości 7 wynoszący 5 910 m³/h.

Wynik obliczenia danych dotyczących wydajności nagrzewnicy powietrza.
Jako akcesorium wybrano wylot powietrza KaMAX w pionowym położeniu.

  

Aby osiągnąć szybkość cyrkulacji powietrza w hali co najmniej 1,8 razy, określa się:
objętość pomieszczenia 32 000 m³ x 1,8 1/h = 57 600 m³/h przetłaczanego całkowitego strumienia objętości powietrza.

Porównanie efektywnego strumienia objętości powietrza różnych wylotów powietrza w odniesieniu do maksymalnej wysokości montażowej (tutaj nagrzewnica TOP w wielkości 7)

W ten sposób może nastąpić obliczenie liczby urządzeń: 57 600 m³/h / 5 910 m³/h = 9,7 w zaokrągleniu w górę zatem 10 jednostek.

10 nagrzewnic powietrza TOP z KaMAX w pionowym położeniu będzie tym samym potrzebnych, aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza w całej hali. Włącza się przy tym tu także całą objętość hali.

Moc grzewcza określonego urządzenia wynosi 24,7 kW. Łącznie powstaje dla hali w ten sposób moc grzewcza wynosząca 247 kW (24,7 kW x 10 urządzeń).

W celu prawidłowego zaprojektowania udostępniamy w sieci nasz program obliczeniowy dla nagrzewnic powietrza, który uwzględnia również wpływy termiczne. W prosty sposób i za pomocą kilku kliknięć można obliczyć moce cieplne i inne dane techniczne.

Twoja korzyść: Na koniec obliczeń pobierz odpowiedni arkusz danych ze znacznie większą ilością informacji (tutaj można zobaczyć wynik naszego przykładu planowania) lub tekst przetargowy. Skorzystaj także z naszej przechowalni, aby zapisać swoją indywidualną konfigurację produktu łącznie z ceną brutto i opcjonalnie z akcesoriami. Zakładając konto klienta możesz w ten sposób zarządzać całymi projektami.

Typ nagrzewnicy powietrza określony w naszym przykładzie może pracować ze średnimi obrotami przy napięciu sterującym 8 V w przypadku projektowym. Tak więc nawet w szczególnych sytuacjach, np. przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych lub ewentualnie dla pożądanego szybkiego nagrzewania się rano, istnieją wystarczające rezerwy.

Jako reguła obowiązuje zasada: im wyższa hala, tym większa wielkość nagrzewnicy powietrza.

Projektowanie i planowanie nagrzewnic powietrza zależą zatem nie tylko od wyliczonego obciążenia grzewczego. Podczas montażu nagrzewnic powietrza na sufitach należy również przestrzegać maksymalnej wysokości montażowej! Ponadto należy wziąć pod uwagę niezbędną cyrkulację powietrza, warunki strukturalne i akustyczne, a także właściwości specyficzne dla urządzenia, takie jak dopuszczalny poziom dźwięku.

Wskazówka: Zalecamy planowanie z kilkoma mniejszymi urządzeniami, ponieważ temperatura rozkłada się bardziej korzystnie, prędkości powietrza są niższe i można spodziewać się mniejszego hałasu.

Masz pytania dotyczące planowania i projektowania? To żaden problem! Zapraszamy do kontaktu. Wspieramy Cię w Twoim projekcie.