header

Nowe decentralne urządzenie wentylacyjne WZA

Lepsza jakość powietrza w salach lekcyjnych

Pandemia koronowirusa wymusiła wprowadzenie licznych obostrzeń w celu zapobiegania zakażeniom. Takie środki bezpieczeństwa, jak zachowywanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk, obowiązek noszenia maseczki czy wietrzenie pomieszczeń, to ważne elementy ograniczania rozprzestrzeniania wirusa.

W tej sytuacji szczególnie istotnym zagadnieniem staje się zapobieganie zakażeniom w szkołach, zwłaszcza w zapełnionych salach lekcyjnych. Jedną z coraz bardziej przykuwających uwagę metod redukcji zakażeń jest filtrowanie powietrza w salach lekcyjnych, ale w coraz większym stopniu także jego zupełna wymiana przez odpowiednie systemy wentylacji budynków szkolnych. Zapewnianie dobrej jakości powietrza polega nie tylko na zapobieganiu obecności wirusa. Konieczne jest także zapewnienie odpowiedniego poziom tlenu i ograniczeniu dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz zapewnienie odpowiedniej wilgotności.

Zapotrzebowanie na systemy wentylacji pomieszczeń, które pozwolą zapewnić takie optymalne warunki, jest coraz większe. Można to osiągnąć tylko z pomocą systemów zaprojektowanych specjalnie pod kątem warunków panujących w budynkach szkolnych.

             

Budynki szkolne — stan obecny

Obecnie plany techniczne nowoczesnych budynków szkolnych standardowo uwzględniają centralny system wentylacji. Jednak w już istniejących budynkach instalacja takich systemów jest praktycznie niemożliwa, wymaga bowiem szeroko zakrojonych ingerencji w strukturę budynku. Dobrym rozwiązaniem są w takim wypadku urządzenia decentralnej wentylacji, które w niczym nie ustępują system wentylacji centralnej. Wielką zaletą decentralnych urządzeń, takich jak model WZA firmy Kampmann, jest ich bardzo prosta i szybka instalacja.

Jakie zalety konstrukcyjne zapewniają decentralne urządzenia wentylacyjne?

Decentralne urządzenie wentylacyjne WZA instaluje się osobno w każdej sali lekcyjnej. Instalacja nie przeszkadza w funkcjonowaniu szkoły, ponieważ prace konstrukcyjne odbywają się tylko w danej sali, niezależnie od istniejących systemów wentylacji. Instalacja decentralnego urządzenia wentylacyjnego na ścianie wymaga tylko wywiercenia otworu rdzeniowego. Alternatywnie konieczna może być tylko wymiana świetlika w fasadzie okiennej. Odpowiednie czynności, takie jak wiercenie otworu rdzeniowego i uruchomienie urządzenia, wykonuje fachowy personel.

Nowe decentralne urządzenie wentylacyjne WZA

Największą zaletą nowego urządzenia firmy Kampmann jest prosta w instalacji konstrukcja. Montaż kompaktowego urządzenia wentylacyjnego do klas lekcyjnych WZA nie wymaga angażowania elektryka — jest ono gotowe do użytku zaraz po instalacji. Także wszelkie systemy sterowania powietrzem z przepustnicami odcinającym są już fabrycznie okablowane. Dzięki temu nasz model pozytywnie wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku. Urządzenie cechuje się kompaktowymi wymiarami zewnętrznymi: 150 (szer.) x 66 (gł.) x 210 (wys.). Nasza oferta obejmuje urządzenia w różnych wariantach kolorystycznych umożliwiających indywidualne dopasowanie do danego wystroju wnętrza. Czujnik CO2 i system odpowiedniej regulacji objętości nawiewanego powietrza pozwalają zapewnić zachowanie odpowiednich norm i bezproblemową pracę urządzenia.

Szczególny nacisk został położony na bezpieczeństwo: Urządzenie wentylacyjne do sal lekcyjnych można podłączyć do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej.

Urządzenie waży ok. 400 kg i cechuje się dwuczęściową konstrukcją: składa się z dolnej jednostki rekuperacji ciepła i górnej części funkcjonalnej obejmującej wszystkie komponenty elektryczne oraz filtr powietrza zewnętrznego. Taka dwuczęściowa konstrukcja ułatwia też dostawę urządzenia i zestawienie z załączoną obudową.

           

Obsługa i tryby pracy

Decentralne urządzenie wentylacyjne WZA obsługuje cztery tryby pracy i tryb czuwania, które można przełączać za pomocą pojedynczego przycisku z sygnalizacją świetlną:

Tryb czuwania

 • urządzenie jest wyłączone
 • jeśli poziom CO2 w sali lekcyjnej przekroczy wartość 600 ppm, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb wentylacji

Kolor biały — wentylacja automatyczna

 • do codziennej pracy
 • automatyczna bezzstopniowa regulacja objętości nawiewanego powietrza w zależności od poziomu CO2 w sali lekcyjnej
 • jeśli zawartość CO2 w powietrzu utrzymuje się poniżej 500 ppm przez co najmniej dwie 2 godziny, a jakość powietrza jest odpowiednia, urządzenie ponownie przełącza się w tryb czuwania

Kolor niebieski — intensywna wentylacja

 • urządzenie pracuje z pełną wydajnością (ponad 1000 m³/godz.) przez 10 minut, a następnie przełącza się ponownie w tryb automatycznej wentylacji
 • funkcji intensywnej wentylacji można używać na przykład podczas przerw lub w okresie epidemii, np. grypy sezonowej
 • to ustawienie oferuje moc nieporównywalną z żadnym innym produktem na rynku

Kolor różowy — Stopień 1

 • urządzenie przez 8 godzin nawiewa powietrze z wydajnością 800 m³/godz., niezależnie od zapotrzebowania wynikającego z poziomu CO2 w sali lekcyjnej
 • funkcja ta służy do zapobiegania zakażeniom w okresie grypy sezonowej lub innej epidemii, zapewniając odpowiedni obieg powietrza
 • po upływie 8 godzin urządzenie przełącza się ponownie w tryb automatycznej wentylacji

Kolor turkusowy — Stopień 2

 • tryb zmniejszonej mocy o niższym poziomie hałasu
 • przydatny na np. na czas sprawdzianów

Jednoprzyciskowy panel umożliwia intuicyjną, prostą obsługę. W razie potrzeby wszystkie czasy pracy i parametry można dostosować do indywidualnych warunków poprzez interfejs sieciowy. Szczególną zaletą urządzenia jest niski poziom hałasu zapewniony przez specjalnie zaprojektowane osłony tłumiące zamontowane w urządzeniu i obudowie — gwarantują one wyjątkowo cichą pracę urządzenia.

Łatwa konserwacja

Prosta konstrukcja decentralnego urządzenia wentylacyjnego WZA pozwala też na łatwą konserwację. W większości wypadków wystarczy zlecić odczytanie komunikatów błędów szkolnemu technikowi. Nie jest do tego konieczne angażowanie dodatkowych specjalistów.

Górna część urządzenia została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić prosty dostęp do wentylatora przez szufladę. Filtr powietrza zewnętrznego jest także łatwo dostępny, co pozwala na jego szybką wymianę.

Urządzenie pracuje niezawodnie w zwykłych warunkach, ale dzięki zamontowanemu zabezpieczonemu przed zamarzaniem wymiennikowi entalpicznemu także przy temperaturach powietrza zewnętrznego do -10°C. Ponieważ w urządzeniu nie gromadzi się woda z kondensacji, nie jest konieczny montaż instalacji kanalizacyjnej ani pompy kondensatu.

Dodatkowym ważnym aspektem zastosowania urządzenia w szkole jest obudowa. Jest ona odporna na wypadki, wytrzymała i dzięki temu mało podatna na akty wandalizmu.

Zapobieganie wysychaniu błon śluzowych dzięki zastosowaniu wymiennika entalpicznego

Wbudowany wymiennik entalpiczny zapewnia rekuperację większości ciepła lub chłodu z powietrza wylotowego oraz zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności. Pozwala także zredukować utratę energii i wilgotności powietrza w pomieszczeniu, co zapewnia znaczne korzyści ekonomiczne i środowiskowe, a także korzyści zdrowotne dla osób przebywających w pomieszczeniu. Zwłaszcza ze względu na ogrzewanie w okresie zimowym powietrze w pomieszczaniach ma niewystarczający poziom wilgotności, co prowadzi do wysuszania błon śluzowych, zwiększając ryzyko infekcji. To kolejne cechy wyróżniające urządzenie Kampmann na tle innych dostępnych na rynku decentralnych urządzeń wentylacyjnych.

Dodatkowe rozwiązania do optymalnej wentylacji sal lekcyjnych i budynków szkolnych

Od połowy 2020 r. oferta firmy Kampmann obejmuje Oczyszczacz powietrza KA-520. Jest to doskonałe rozwiązanie do zamkniętych pomieszczeń niewyposażonych w centralny lub decentralny system wentylacji. Oczyszczacz KA-520 to mobilne urządzenie stacjonarne typu Plug & Play o wyjątkowo dużej powierzchni filtrowania. Filtr H14 HEPA filtruje 99,995 % wszystkich zawartych w powietrzu wirusów i drobnoustrojów. Specjalnie zaprojektowany dla budynków szkolnych i publicznych oczyszczacz KA-520 XL Pro filtruje powietrze z wydajnością nawet 720 m³/godz. przy niewielkim poziomie hałasu.

Co teraz?

Porady doświadczonego partnera są ważnym czynnikiem w przygotowaniu optymalnego systemu. Zapraszam do konsultacji w sprawie systemów wentylacji decentralnej przez telefon lub pocztę e-mail

Arkadiusz Żmuda

+48 607 822102

arkadiusz.zmuda@kampmann.pl