coronah1

Prawidłowe wykorzystanie systemów klimatyzacyjnych w czasie pandemii koronawirusa

Informacje dotyczące prawidłowego korzystania systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych są obecnie bardzo potrzebne. Jako producent urządzeń klimatyzacyjnych dzielenie się najważniejszymi informacjami i zastosowaniami oraz wyjaśnianie wątpliwości uważamy za swój obowiązek.

Świeże powietrza ogranicza rozprzestrzenianie wirusów w salach lekcyjnych
Potrzebują Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące wentylacji pomieszczeń szkolnych? Oto optymalne rozwiązanie: urządzenie wentylacyjne dla szkół WZA.
Odpowiednia wymiana powietrza pozwala utrzymać stężenie wirusów w klasach na niskim poziomie. Nakłady pracy związane z instalacją naszych gotowych do podłączenia decentralnych urządzeń wentylacyjnych są bardzo niewielkie. Inwestycja zwraca się poprzez bezpieczne powietrze, zrównoważone odzyskiwanie ciepła lub zimna i sprzyjającą zdrowiu regulację wilgotności powietrza. Wszystko to odbywa się w pełni automatycznie. Oferujemy kompletny, komfortowy pakiet: decentralne urządzenie wentylacyjne WZA.

Przenoszenie koronawirusa między ludźmi odbywa się głównie drogą kropelkową, ale za znaczny procent infekcji odpowiadają także zawarte w powietrzu pomieszczeń aerozole. Dlatego też wśród licznych zaleceń Instytutu Roberta Kocha (RKI) jednym z głównych jest zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczeń, w miarę możliwości z dużą dostępnością powietrza zewnętrznego.

Dopływ świeżego lub przefiltrowanego powietrza i odprowadzanie z pomieszczenia powietrza potencjalnie zawierającego wirusy znacznie ogranicza ryzyko infekcji. Zastosowanie systemów klimatyzacyjnych zapewnia tzw. efekt rozrzedzenia, ograniczając obecność wirusa w pomieszczeniu.

Poniżej chcemy przedstawić kilka praktycznych zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa oraz zastosowań instalacji wentylacyjnych.

Typy instalacji

Urządzenia recyrkulacji powietrza i wtórnego obiegu powietrza

Takie urządzenia zapewniają ogrzewanie i/lub chłodzenie powietrza w pomieszczeniu.

Nasze zalecenia:

 • Zredukować liczbę obrotów wentylatora, aby zmniejszyć prędkość obiegu powietrza
 • Zwiększyć dopływ świeżego powietrza przez okna (lub dostępną instalację wentylacyjną)

Urządzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne

Te urządzenia zapewniają dopływ do pomieszczenia świeżego powietrza, tzn. powietrza zewnętrznego. W zależności od zamontowanej instalacji, świeże powietrze może być ogrzewane lub chłodzone. Większość systemów wentylacyjnych jest także wyposażona w system odzyskiwania ciepła.

Nasze zalecenia:

 • W miarę możliwości zwiększyć zawartość powietrza zewnętrznego
 • Zredukować zawartość powietrza obiegowego lub zachować aktualny poziom powietrza obiegowego
 • Nie wyłączać instalacji, ponieważ może to prowadzić do przymarznięcia elementów (nieużywane urządzenia należy przełączać w „tryb wakacyjny”)
 • Instalacje wyposażone w rotacyjny wymiennik ciepła wymagają regularnej konserwacji w zakresie szczelności lub dezynfekcji

Wentylacja nadciśnieniowa na stoiskach mięsnych

Instalacja nadciśnieniowa na ogół służy do zabezpieczania tylnego obszaru lady z mięsem przed skażeniem i stanowi istotny środek higieniczny. W zastosowaniach konsumenckich takie instalacje są na ogół wyposażone w filtry HEPA klasy H13 zgodnie z normą DIN 10505. Filtry te wychwytują bardzo dużą ilość wirusów z powietrza.

Nasze zalecenia:

 • Nie wyłączać instalacji nadciśnieniowych
 • W razie możliwości zwiększyć poziom mocy/prędkość
 • Ustawić programy czasowe na pracę stałą lub dłuższe czasy pracy

Ponieważ urządzenia powietrza obiegowego i doprowadzające powietrze zewnętrzne mają bardzo różną konstrukcję, trudno udzielić jednoznacznych wskazówek. Jeśli nie ma pewności, jaki typ instalacji jest zamontowany, należy zwrócić się do projektanta budynku lub producenta instalacji.

Jednakże wszystkie instalacje wymagają dokładnej konserwacji, np. zgodnie z dyrektywą niemieckiego związku inżynieryjnego VDI 6022. Podczas wymiany filtra należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa, tzn. zabezpieczenia przez kurzem, okulary ochronne, rękawice itp.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. W tym celu zapraszamy do naszej wyszukiwarki osób kontaktowych.

Oczyszczacz powietrza

Gdzie stosuje się oczyszczacze powietrza?

Ze względu na dopasowaną konstrukcję i przepływ powietrza oczyszczacze można stosować w dowolnym miejscu przeciw alergenom, substancjom szkodliwym lub aerozolom.

W pomieszczeniach zamkniętych (np. pokoje mieszkalne, biura, kawiarnie, pokoje hotelowe, poczekalnie itd.) stężenie tych potencjalnie szkodliwych cząstek i gazów jest od 2 do 5 razy wyższe niż na wolnym powietrzu. Oczyszczacz powietrza przeciwdziała temu stężeniu wirusów, bakterii oraz alergenów i odfiltrowuje je z powietrza.

Nasze zalecenia:

 • Sprawdzić, czy stosowany jest filtr HEPA o dużej powierzchni klasy jakości H13 — filtruje on 99,95 % wszystkich potencjalnie szkodliwych cząstek
 • Duża elastyczność dzięki mobilnym urządzeniom Plug and Play
 • Rozmiar urządzenia zależny od powierzchni pomieszczenia i docelowego przepływu powietrza

Dostępny w trzech wersjach i poziomach wydajności. > oczyszczacz powietrza KA520