konserwacja

Konserwacja

Regularne przeglądy to podstawa 

Konserwacja produktów

Regularna konserwacja najważniejszych elementów systemu jest konieczna, aby zagwarantować bezpieczny stan techniczny. Obok fachowego przeglądu działania urządzenia, najważniejsze części urządzenia są profesjonalnie czyszczone, ponownie ustawiane, a jeśli to konieczne, system operacyjny jest aktualizowany. O konieczności wymiany któregoś z filtrów decyduje technik w zależności od stanu urządzenia. Nie wykonujemy ogólnej wymiany filtrów, ponieważ w wielu przypadkach nie jest to konieczne dzięki specjalnej technologii czyszczenia. Tylko jeśli to konieczne, wymieniamy filtr na oryginalny filtr firmy Kampmann